Goede afspraken met nieuw kampcharter!

Jeugdschepen Franky Demon (CD&V): “De zomer is volop bezig en dat betekent heel wat jeugdverenigingen die op kamp gaan. Brugge is dus niet enkel gastheer voor toeristen. Gelukkig vinden ook jeugdbewegingen de weg naar onze stad. Kort voor de vakantie werd het kampcharter goedgekeurd. Brugge engageert zich met dit charter om goede afspraken te maken en een leuke kampperiode te waarborgen.” 

Brugge niet enkel voor toeristen: 

Tijdens de zomermaanden verhuren Scouts Savio, Chiro WAWW en Scouts Tilleghem hun infrastructuur. Zo is scouts Massemem hier vanaf 1 juli op bezoek. Ook Scouts Don Bosco en Scouts Karel De Goede stellen hun locatie ter beschikking.
Deze verenigingen samen ontvangen jaarlijks gemiddeld tussen de 15 en 20 groepen, met telkens 30 à 40 kampgangers.

Naast de terreinen van de jeugdbewegingen hebben we in Brugge ook De Karmel, een jeugdverblijfplaats die door de nationale koepel van de Chiro uitgebaat wordt. In 2017 ontvingen zij totaal 25 groepen met een totaal van maar liefst 5340 individuele overnachtingen en dit gedurende 143 dagen, of een gemiddelde van 37 logerende kampgangers per dag.

Het kampcharter: enkele afspraken op een rijtje! 

Het kampcharter is een engagementsverklaring tussen onze stad en de kampuitbater om een optimaal kampklimaat te promoten. Dit document bevat 10 principes die we bewaken.

 1. De gemeente zorgt voor een onthaalbeleid
  Onze Jeugddienst en dienst Vergunningen hebben contact met de verenigingen die in Brugge verblijven en houden hen op de hoogte over de afspraken op het terrein en met de buurt.
 2. De gemeente vermijdt zo veel mogelijk bijkomende regelgeving.
  De Stad Brugge beperkt extra regelgeving. Enkel als groepen een kampvuur of muziekfestiviteiten in de openbare ruimte willen organiseren, dienen ze een aanvraag te doen.
 3. De gemeente beperkt zich tot het opvragen van identificatiegegevens tot de groepsverantwoordelijke.
  Het is voor onze stad belangrijk om met de juiste personen contact op te kunnen nemen. We vragen dan ook enkel de gegevens op van de groepsverantwoordelijken.
 4. De gemeente vraagt geen pedagogische attesten of bewijs van goed gedrag en zeden op.
 5. Indien de gemeente kampprogramma's opvraagt wordt dit beperkt tot volgende activiteiten: tochten, bezoekdagen, nachtspelen en kampvuren.
  De politie en brandweer (advies brandweer zie aparte bijlage) stellen louter eisen op omtrent kampvuur, muziek- en nachtelijke activiteiten.
 6. De gemeente werkt mee aan een draagvlak voor het kampgebeuren in de buurt.
  Vanuit de jeugddienst wordt ingezet op de relatie met de buurt. Het informeren van de buurt en het gesprek aangaan is hierbij een eerste stap. Bij eventuele problemen helpen we bemiddelen, zodat iedereen een leuke tijd heeft.
 7. De gemeente beschouwt het geluid van spelende kinderen nooit als overlast.
  In Brugge staat dit zelfs in de politieverordening. Het geluid van spelende kinderen kan nooit als overlast gezien worden.
 8. De gemeente stelt informatie ter beschikking over afvalophaling en sortering. Jeugdverenigingen krijgen toegang tot het recyclagepark.
  De Jeugddienst en dienst Leefmilieu sensibiliseren de jeugdverenigingen om afval zoveel mogelijk te beperken. Het stelt geen gratis afvalzakken ter beschikking, een tijdelijke aanvraag voor toegang tot het containerpark kan de jeugdvereniging wel aanvragen.
 9. Jeugdgroepen krijgen een vrijstelling van de toeristentaks.
  Jongeren onder 18 jaar zijn sowieso vrijgesteld van toeristentaks.
 10. Bij problemen staat de gemeente open voor een constructief overleg met de uitbaters en jeugdgroepen.
  De Jeugddienst neemt een actieve rol op als bemiddelaar bij eventuele problemen.

Kampcharter draagt bij tot kind- en jeugdvriendelijke stad. 

“Sinds 17 juni draagt Brugge de titel van kindvriendelijke stad. Daar zijn we echt fier op! Het kampcharter helpt mee om duidelijke afspraken en waarborgen te geven. Kinderen en jongeren zijn welkom in onze stad en verdienen hier een plek. Afspraken en beperkte administratie helpen om duidelijkheid te scheppen en zo een veilig en leuk kampklimaat te creëren, “besluit Demon.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.