Hoewel het aantal overtredingen van GSM gebruik achter het stuur op nationaal niveau licht daalde in 2022, werden in West-Vlaanderen 10,7% meer overtredingen vastgesteld in datzelfde jaar. Het gaat om 9.431 overtredingen, dat zijn er 25 per dag. Die fractie van een seconde dat mensen met hun gsm bezig zijn achter het stuur, kan nochtans grote schade en zware verkeersongevallen veroorzaken. Ook de boetes zijn niet mals. Begin 2022 werd de geldboete nog opgetrokken van 116 euro naar 174 euro. Vorig jaar werd de wegcode ook herzien en mag de bestuurder een elektronisch apparaat met een beeldscherm niet gebruiken, vasthouden of hanteren, tenzij het apparaat in een daartoe bestemde houder in het voertuig is bevestigd.

We zijn verslaafd aan onze smartphone, ook in de wagen. Gsm’en achter het stuur is gevaarlijk en dat moeten we met zijn allen dringend afleren. De cijfers tonen aan dat controles nodig blijven. De boetes zijn voldoende hoog, het gaat vooral om een mentaliteitsswitch.

Op nationaal niveau zien we wel een lichte daling van 5,4%. Waar in 2021 nog 115.060 overtredingen werden vastgesteld, daalde dit in 2022 naar 108.734. In West-Vlaanderen zet die dalende trend zich echter niet verder maar zien we terug een stijging van het aantal bestuurders die hun GSM gebruikt achter het stuur.  In 2021 was er al een stijging van 2,4% ten opzicht van 2020. In 2022 was die stijging nog groter, namelijk van 8.514 vastgestelde overtredingen naar 9.431. Dat is een stijging van 10,7% in één jaar tijd.

De meeste overtredingen in onze provincie worden vastgesteld in politiezone Brugge, arro Ieper en Vlas. In zone Brugge werden in 2022 1.060 overtredingen vastgesteld, in arro Ieper 1.323 en in Vlas 1.251. Deze laatste zone is de enige van de drie waar we een daling vaststellen van de overtredingen. In Brugge zien we een stijging met 33% en in Ieper stijgen de vaststellingen met 15%. Daar werden meer dan dubbel zoveel overtredingen vastgesteld in 2016 tegenover 2015. De grootste stijging zien we echter in zone Grensleie met 63% meer overtredingen dan in 2021, dat is meer dan een verdubbeling. Daarop volgt zone Riho met een stijging van 55% en in zone Midow werden 54% meer overtredingen vastgesteld. De beste leerlingen lijken zich in zone Mira te bevinden waar we in één jaar tijd een daling zien van 48%.

Het is goed dat onze politiediensten controleren op het gebruik van de GSM in de wagen. Dit zijn gevaarlijke overtredingen die vaak tot ongevallen leiden. De politie houdt gerichte 48u controleacties, naar analogie met de speed marathons en weekends zonder alcohol. We kunnen  hieruit afleiden dat er meer wordt ingezet op controle van GSM gebruik achter het stuur. Een Dergelijke actie was er in mei en november 2022.

Ondanks de hogere boetes en strengere regelgeving voor GSM gebruik achter het stuur die vorig jaar werden in gevoerd, zien we dus toch een stijging in de overtredingen. We hebben echter geen zicht of dit komt doordat er in bepaalde zones meer politiecontrole is. Gsm’en en rijden gaan niet samen.  Apps die je GSM blokkeren als je rijdt kunnen een goed hulpmiddel zijn voor wie echt geen zelfdiscipline heeft. Maar het is vooral een mentaliteitsverandering die er moet komen: gsm’en en rijden gaan niet samen. Ook de medepassagiers kunnen hier een rol in spelen. Zij kunnen erop wijzen dat een GSM gebruiken in de wagen not done is.