Wat op zich een heuglijke dag moest worden met de aankondiging van de veertigste editie van onze loopklassieker Dwars door Brugge, heeft een jammerlijke bijklank gekregen. Eind vorige week verloren we Rudy Van Nieuwenhuyse: de ‘vader’ van Dwars door Brugge als het ware en met stip een sportman in hart en nieren. Ik ben ervan overtuigd dat organisator Golazo zijn naam en evenement alle eer zullen aandoen bij de organisatie van de toekomstige wedstrijden.

Maar laat ons concentreren op het positieve: en dat is de loopwedstrijd die Rudy opgericht heeft in 1981 en met ongeveer 1.200 deelnemers een heel mooie start kende. In al die jaren is het deelnemersaantal continu gestegen en we kunnen wel zeggen dat dit evenement mee bijgedragen heeft om Brugge op de jaarlijkse loopkalender van veel atleten te plaatsen. Een stadsloop pur sang met kasseien, de Vesten en de sfeervolle doortocht over het Zand en de Markt. Ongetwijfeld hebben vele Brugse lopers hun eerste wedstrijdervaring opgedaan tijdens één van die lopen en zo Brugge leren kennen als loopstad bij uitstek.

Mensen die interesse hadden, konden zich inschrijven voor een voorbereidingsprogramma op deze loopwedstrijd. Onder begeleiding van leerlingen van HOWEST konden zij zich voorbereiden in het kader van onze jaarlijkse samenwerking met de hogeschool, nl. ‘Op naar Dwars door Brugge’.

Ondertussen hebben we deze samenwerking meer geconcretiseerd en is er een coördinator aangesteld die tot doel heeft om, in samenwerking met de Stad en de verschillende diensten, alle Bruggelingen aan te zetten tot bewegen. Hij zal op zoek gaan naar opportuniteiten die bestaan bij zowel de kennisinstelling zelf als bij de stadsdiensten om op die manier nieuwe projecten op zetten. Dit zal voordelen opleveren voor beide partijen: de bestaande middelen, kennis en knowhow worden zo efficiënter ingezet en dit moet op termijn zorgen voor het blijvend en duurzaam activeren van de Brugse bevolking. Een win-win situatie dus.

Als Stad zijn we enorm fier op het feit dat we een loopwedstrijd hebben die na al die jaren nog steeds heel veel lopers naar Brugge kan lokken en we blijven deze dan ook ten volle ondersteunen. Dat is zeker ook de verdienste geweest van Rudy en ik hoop van harte dat er nog vele edities de revue mogen passeren.