CD&V heeft gedurende deze coronacrisis steeds bijzondere aandacht gevraagd en gegeven aan onze kinderen en jongeren. Onze Vlaamse minister van Jeugd Benjamin Dalle brak deze week nog als eerste de lans voor de afschaffing van de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar. Onze fractie staat volledig achter die oproep. Wat ons betreft gaat die mondmaskerplicht voor kinderen in de lagere scholen morgen als eerste op de schop. Het belemmert niet alleen de sociale contacten van de kinderen, maar het zorgt ook voor concentratieproblemen en het kan zelfs leiden tot een taalachterstand bij de zwakste leerlingen. Bovendien hebben bijna 30% van de kinderen tussen 5 en 11 jaar al hun eerste prik gekregen.  Kinderen moeten niet opdraaien voor het bieden van meer vrijheid aan volwassenen. Mondmaskers in de scholen terwijl de discotheken terug zouden open gaan, dat kunnen we niet uitleggen.

Ik pleitte tijdens de plenaire vergadering daarom voor het afschaffen van het mondmakser in de lagere school. Daarnaast vroeg ik dat Vlaamse jongeren tussen 12 en 17 jaar die vrijwillig hun boosterprik haalden, de garantie moeten krijgen dat het al dan niet kiezen voor die booster geen gevolgen heeft voor de geldigheid van het CST van die jongeren.