Sinds 2008 werden verschillende vergunningen verleend door de Vlaamse Overheid om ondergrondse hoogspanningsleidingen aan te brengen onder het strand van Zeebrugge om de elektrische connectie te maken tussen de windmolenparken op zee en het hoogspanningsnet.

Een onafhankelijk bedrijf, gespecialiseerd in onder andere elektromagnetische metingen, werd door de exploitanten van de hoogspanningskabels aangesteld om elektromagnetische metingen uit te voeren, zoals opgelegd in een aantal van de vergunningen verleend door Vlaanderen op basis van het advies van de stad. De terreinmetingen werden uitgevoerd op 13 mei 2020. Er werd reeds beslist om uit voorzorg geen strandcabines te plaatsen in de zone waar de kabels liggen (ook in zomer 2020).

De gemeten waarden van magnetische straling uitgevoerd net boven de wisselstroomkabels op het strand varieerden tussen 0,33 en 1 µT (microtesla). Boven de plek waar de zeekabel en landkabel met elkaar verbonden worden onder het strand, werden waarden gemeten tussen 3,4 en 10,7 µT. Deze metingen liggen in lijn met waarden die eerder opgemeten werden door het eigen Brugse stadslabo.

Na het bekomen van gevraagde verduidelijkingen werden de meetrapporten door de dienst leefmilieu overgemaakt aan het Departement Omgeving. Wij vroegen ook of deze magnetische velden op die locatie een probleem zijn voor de gezondheid van de mensen die daar vertoeven.

In het advies van het Departement Omgeving, dat werd opgesteld in samenwerking met enkele experts uit Vlaamse kennisinstellingen, staat dat  er een onderscheid gemaakt moet worden tussen korte termijn en lange termijn effecten. Kortetermijneffecten treden direct op en hebben te maken met stimulatie van het zenuwstelsel. Om het eerst optredende effect (magnetofosfenen of lichtflitsen) te zien moet de blootstelling boven de 5000 μT zijn. De meest gevoelige pacemakers kunnen verstoord worden vanaf 100 μT. Vandaar de Europese limiet voor de bevolking (inclusief zieken en zwangeren en kinderen) van 100 μT. De metingen blijven hier een factor 10 onder, dus directe effecten kunnen niet optreden. Er is ook geen bewijs dat 50 Hz magnetische velden langetermijneffecten veroorzaken.

Gezien het hier gaat om een publiek toegankelijke plaats, en plek waar mensen continu verblijven, geldt de 100 μT grenswaarde uit de aanbeveling van de Europese Unie. Die wordt nooit overschreden. De eindconclusie van het advies luidt dan ook dat er geen enkel probleem is voor de volksgezondheid van de strandgangers.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.