Onze Brugse vesten zijn het langste park van Brugge en behoren sinds 2000 tot het unesco werelderfgoed. Sinds 2016 zijn ze ook beschermd stadgezicht. Er werd nu een beheersplan opgemaakt voor de toekomst van onze vesten.

De onderzoeksresultaten zullen de Bruggeling en de vele bezoekers een beter inzicht geven in de grote waarden van de vesten.  Er zijn immers maar weinig middeleeuwse steden die kunnen uitpakken met zo’n oude én goede bewaarde stadsomwallingen.

De aarden wallen, grachten en stadspoorten zijn er nu al meer dan 700 jaar en zorgen er voor dat je nog steeds het middeleeuwse ‘eivormige’ model herkent. Dat maakt Brugge echt uniek.    

In de 19de eeuw was er nochtans een grote druk om de stadsvesten af te graven en om te vormen tot brede boulevards. Dat is gelukkig niet gebeurd. Integendeel. Systematisch werden stukken van de vesten heraangelegd tot een aangename groene wandeling maar met behoud van vier stadspoorten, windmolens, waterhuizen en ander technisch erfgoed.

Naast de artistieke en historische waarden hebben de vesten ook een sociaal-culturele erfgoedwaarde. In Brugge hadden de inwoners en bezoekers namelijk al vroeg een behoefte aan publieke groene ruimte, in functie van gezondheid en ontspanning. Ook nu nemen we dat mee, zodat recreatie en nieuwe initiatieven mogelijk blijven.    

Op veel plekken kom je in en langs de vesten bouwkundig erfgoed tegen en dat maakt uiteraard deel uit van het beheersplan Brugse stadsvesten. Daarom heeft mijn stedelijke dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken mee de schouders gezet onder dit initiatief. Dat zorgt voor een mooie wisselwerking tussen het beheersplan voor de vesten en het beheersplan voor de rest van het werelderfgoedgebied dat eveneens in opmaak is.

Samen zorgen we er voor dat de toekomst van de vesten verzekerd is, door het erfgoed te respecteren en mens en natuur alle kansen te geven.