Deze morgen was er bespreking van het jaarverslag van de dienst vreemdelingenzaken. Het is een uitgebreid en gedetailleerd rapport geworden. Dit rapport draagt bij tot een transparant asielbeleid gebaseerd op actuele cijfers, ook een ambitie van onze partij.