De toestand in Afghanistan is schrijnend. Europa heeft de morele plicht om opvang te bieden aan mensen die hulp nodig hebben. We hebben nu de kans om te tonen dat we lessen getrokken hebben uit de vluchtelingencrisis van 2015. 

Ik verwees in de commissie naar drie verantwoordelijkheden die ik voor ons land zie de komende tijd. Allereerst is dat uiteraard het zo snel mogelijk evacueren van de Belgen en hun kerngezinnen en van alle de andere categorieën van personen waarvan we het er over eens zijn dat zij onze bescherming verdienen. Ten tweede is dat ons zo goed als mogelijk voorbereiden op de vluchtelingenstroom die de komende maanden en jaren ongetwijfeld opnieuw op gang zal komen. Europese samenwerking en solidariteit is daarbij cruciaal. Europa heeft nu de kans om te tonen dat het in staat is om lessen te trekken uit de vluchtelingencrisis van 2015. Ook samenwerking met de buurlanden van Afghanistan om zoveel mogelijk mensen op te kunnen vangen in de regio zal onontbeerlijk zijn. Als België moeten we ook op dit punt blijven aan de kar trekken en indien nodig voldoende middelen vrijmaken. En ten derde moeten we als België verder blijven wandelen op het reeds ingeslagen pad naar een streng, maar humaan asielbeleid. Zo creëren we draagvlak voor de opvang van mensen die onze bescherming nodig hebben en staan we garant voor onze nationale veiligheid.