Dat onze politiediensten te maken hebben met geweld tegen hun persoon is jammer genoeg geen nieuw fenomeen meer. Desalniettemin mogen we dit nooit normaal gaan vinden. We moeten dan ook alles in het werk stellen om dit te voorkomen en, als het toch gebeurt, om de daders te kunnen opsporen en vervolgen. Dit is een kwestie van respect voor zij die zich dag in dag uit inzetten voor onze veiligheid.

Tegelijkertijd veroordelen we ten stelligste ongeoorloofd en buitenproportioneel politiegeweld. Dit is evenzeer onaanvaardbaar en moet streng worden aangepakt. Ook dit is immers een kwestie van op een respectvolle manier omgaan met het geweldsmonopolie dat men heeft toegewezen gekregen.

Om al deze redenen ben ik tevreden dat we dit wetsontwerp besproken hebben in de commissie binnenlandse zaken. Het voorziet immers in een helder wettelijk kader voor het gebruik van individuele camera’s, oftewel de bodycams. Deze camera’s moeten een verschillend doel dienen. Allereerst een afschrikwekkend effect creëren. Daarenboven zullen zij eraan kunnen bijdragen om interventies te objectiveren en contextualiseren wat ervoor moet zorgen dat de situatie waarin men zich bevond naderhand ook beter beoordeeld kan worden. Aldus zullen zij zowel in gevallen van geweld tegen de politie, als in gevallen van geweld door de politie een absolute meerwaarde vormen.

CD&V is overtuigd van de meerwaarde van de verplichte preopname van 30 seconden en we zijn tevreden dat er ook voorzien wordt in een minimale bewaartermijn van 30 dagen. Wij steunen dan ook dit wetsontwerp