Ik dring aan bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om COVID-19 opnieuw als beroepsziekte te erkennen, voor zowel politie als brandweer. Deze erkenning liep af na de eerste golf. Ik wil dit verlengen en retroactief laten toepassen.

Het personeel van onze hulp- en veiligheidsdiensten wordt al anderhalf jaar bijna dagelijks blootgesteld aan de gezondheidsrisico’s van het coronavirus. Tijdens de eerste golf werd corona voor Fedris  erkend als beroepsziekte. Nu houdt Fedris (en minister Vandenbroucke) al maanden de boot af. Door de niet-erkenning als beroepsziekte, moeten besmette brandweerlieden of politiemensen vaak al hun ziektedagen opnemen of vallen ze terug op hun ziekteverzekering. Zij ondervinden daardoor hoge medische facturen en inkomensverlies. De weigering om corona automatisch als beroepsziekte te erkennen is weinig respectvol en zelfs ondankbaar naar de mensen toe die zich elke dag inzetten voor onze veiligheid.

Tijdens de eerste golf werd corona voor politie en brandweer automatisch erkend als beroepsziekte. Sinds december 2020 heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden meermaals vergeefs aangedrongen bij minister Vandenbroucke om deze regeling te verlengen. Ze werd daarin gesteund door de vakbonden en de hulpverleningszones. De bevoegde instantie Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico's) beoordeelde de automatische erkenning als beroepsziekte steeds negatief. De regering werkt aan een regeling om het coronavirus te erkennen in geval van een clusterbesmetting van minimaal vijf personen. Dit is een te nauwe toepassing. “n een combi of brandweerwagen zit de politie of brandweerlui tijdens bepaalde interventies slechts met twee personen, vier personen.

Tijdens interventies kunnen ze vaak ook niet de nodige afstand bewaren met slachtoffers of daders, bijvoorbeeld bij het bevrijden van iemand uit een gekneld voertuig, bij een reanimatie, bij een ondersteuning van een evacuatie voor de ambulanciers, bij een controle-actie waar veel volk samen is, …. “De zware werkomstandigheden van deze eerstelijns  hulpdiensten zijn niet gewijzigd na de eerste golf. Het is dan ook onbegrijpelijk dat deze erkenning is stopgezet in mei vorig jaar.

De niet-erkenning van corona als beroepsziekte heeft financiële gevolgen voor de leden van  de veiligheid- en hulpdiensten. De brandweerzones ontvangen steeds meer berichten van mensen die moeizamer herstellen van een corona-besmetting tijdens een interventie en als gevolg ernstige fysieke, mentale en financiële problemen door deze corona-besmetting.  Ik wil daarom de erkenning verlengen en retroactief laten toepassen. Politiemensen en brandweerlieden stonden er elke dag in het heetst van de crisis. Het kan niet dat zij de dupe worden van hun eigen inzet in een risicovolle job.