Het nieuwe Vlaamse bestuursakkoord schaft de woonbonus af. Uit de aanvragen van naar notariële informatie bij Stad Brugge, blijkt dat de afschaffing van de woonbonus een piek teweeg brengt in deze aanvragen. Deze informatie is voor de burger en de notarissen essentieel in het kader van de woonbonus omdat deze gegevens onderdeel zijn van de notariële akten die verbonden zijn aan de aankopen van woningen.

In september ontvingen we 28% meer notariële aanvragen t.o.v. dezelfde maand vorig jaar (355 vs 456), terwijl dit aantal in oktober zelfs 49,74% hoger lag (380 vs 569).

Op die manier volgt Brugge de trend die over gans Vlaanderen zichtbaar is: oktober 2018 leverde op gewestelijk niveau 19.003 vastgoedtransacties op, dit jaar telt men in oktober 27.152 transacties.
Goed voor een stijging van 43%. 

 

2018

2019

% verschil

Januari

499

464

-7,01%

Februari

305

387

26,89%

Maart

401

351

-12,47%

April

354

375

5,93%

Mei

342

374

9,36%

Juni

366

397

8,47%

Juli

284

326

14,79%

Augustus

339

310

-8,55%

September

355

456

28,45%

Oktober

380

569

49,74%

November

458

December

285

Totaal

4368

4009

 

“Normaal heeft de dienst 30 dagen de tijd bij een aanvraag om de gegevens op te zoeken. Daardoor zouden de notarissen voor een aantal dossiers in tijdsnood kunnen geraken. Ik wil voorkomen dat er mensen dreigen hun woonbonus te verliezen en zocht naar een oplossing om deze tijdelijke piek aan te pakken.”

Er werd beslist om een tijdelijke bijkomende inspanning te doen op vlak van personeel. Zo wordt tot het einde van dit jaar bijkomend personeel ingezet. Daarnaast wordt er een ontkoppeling gemaakt tussen de zogenaamde stedenbouwkundige informatie en de gegevens op vlak van leefmilieu. Beide elementen vormen samen de basis voor de informatie die de stad aanlevert aan de notarissen voor de notariële akten. De stedenbouwkundige gegevens kunnen echter sneller aangeleverd worden gezien dit iets minder opzoekingswerk vereist. Door deze informatie in twee fases over te maken in plaats van in één keer, kunnen de notarissen reeds werken aan de aankoopdossiers. De bijkomende informatie rond leefmilieu kan dan iets later eenvoudig gekoppeld worden.

“Deze zaken zorgen voor een grote tijdswinst die vanuit de stad gecreëerd wordt richting de notarissen en de betrokken burgers."