Het College ging principieel akkoord met de krijtlijnen uit het masterplan ‘Groene campus tussen wijken’ van de scholensite Jan Fevijn, gesitueerd langs de Daverlostraat 132. Het masterplan omvat een langetermijnvisie en verankert de scholencampus in de ruimere omgeving. Het slopen van enkele gebouwen en een reorganisatie op de campus biedt kansen aan plaatselijke verenigingen en buurtbewoners..

De site ‘Jan Fevijn’ ter hoogte van de Daverlostraat 132 heeft een unieke ligging tussen woonbuurten, een stadspark en het sportpark Daverlo. Het masterplan voorziet een aantal aanpassingen die de site opwaardeert wat niet enkel een verbetering betekent voor de school maar ook voor de buurt.

Op vandaag wordt het schooldomein langs de straat rondom omsloten door een omheining. Op termijn zullen enkel die afsluitingen die noodzakelijk zijn voor een optimale werking van de school  behouden blijven. Zo zullen delen van de afsluiting ter hoogte van de Daverlostraat en de Weidestraat verwijderd worden. Op deze manier worden er extra toegangen tot de scholencampus gerealiseerd. Voetgangers en fietsers kunnen via de nieuwe toegangen het schooldomein vrij betreden en doorkruisen.

Ook tussen het schooldomein en het Daverlopark zal een stukje afsluiting verdwijnen om een toegang tot het schooldomein vanuit het Daverlopark te realiseren. Een nieuw pad dat de bestaande paden in het Daverlopark verbindt met de nieuwe paden op het schooldomein zal aangelegd worden.

De verbinding met het aanpalende Daverlopark kan zo gerealiseerd worden en is een belangrijke pijler in het masterplan. Door deze doorsteken te realiseren wordt de campus toegankelijker voor leerlingen, bezoekers en buurtbewoners die makkelijk de campus kunnen doorkruisen en niet langer een omweg hoeven te nemen, verduidelijkt schepen Demon. Het doel is een verbinding voor fietsers en wandelaars te realiseren tussen de bushalte gelegen langs de Dries en de ontworpen doorsteek in het masterplan.

Het langwerpig witte gebouw ter hoogte van de Weidestraat zal gesloopt worden samen met enkele kleinere constructie op het schooldomein. Zo wordt er ruimte vrijgemaakt voor de realisatie van een mooie uitnodigende onthaalruimte langs de Weidestraat.

Bij de evaluatie van de site kwam aan het licht dat sommige delen van het schooldomein bijna niet gebruikt werden. Op termijn heeft de school deze ruimte ook niet nodig. Men wenst dan ook een invulling te geven aan deze delen van het schooldomein die op vandaag niet vaak gebruikt worden. Een voorbeeld van zo’n onderbenutte ruimte is het verharde voetbalveld tussen de sporthal en de Weidestraat. Welke invulling deze ruimte in de toekomst zal krijgen en hoe deze er precies gaat uitzien vraagt nog bijkomend onderzoek. Ik hoopt alvast op mogelijkheden voor de plaatselijke krachtbalclub Inter Assebroek om op een gedeelte van het domein van de campus te kunnen spelen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.