Stad Brugge gaat vol voor de opmaak van een masterplan voor de recreatiesite Sint-Pietersplas (grotendeels in eigendom van de Stad Brugge en uitgebaat door Aan de Plas vzw/Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort).

Met de opmaak van een toekomstvisie zullen op termijn nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden op de site. Vandaag wordt de site gebruikt voor watersporten, zoals windsurfen, stand up paddle, zeilen, hengelen en zwemtrainingen voor clubs. Er zijn ook watersportkampen met overnachtingsmogelijkheden. Maar al bij al is de activiteit er beperkt.

Als schepen word ik vrij frequent geconfronteerd met vragen voor verdere ontwikkeling van dit recreatiedomein. Veel jongeren willen er recreatief gaan zwemmen in open lucht waar dat momenteel wettelijk niet mogelijk is, er is vraag voor een vaste paintballsite, voor glamping, voor een airzone met opblaasbare speeltoestellen, … .

Bij de behandeling van deze aanvragen dient altijd opnieuw gewezen worden op de noodzakelijke inrichtingsstudie. Een bepaling waaraan moet voldaan worden conform het gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Afbakening Regionaalstedelijk gebied Brugge. Hier willen we dus komaf mee maken.

De opmaak van een masterplan kadert ook perfect binnen punt 115 van het Brugs Beleidsprogramma 2019-2024: “De Sint-Pietersplas wordt ontwikkeld als recreatief gebied waar spelen, zwemmen, watersporten, ontmoeting en beleving centraal staan.”

Om het recreatiedomein Sint-Pietersplas verder te kunnen uitbouwen, is er dus dringend nood aan een inrichtingsstudie/masterplan. Dit betekent dat moet onderzocht worden op welke manier het bestaande recreatief aanbod en de vraag naar bijkomend recreatief aanbod in dit gebied een plaats kunnen krijgen. Hierbij is het essentieel dat de draagkracht van het gebied niet overschreven wordt. Bij de uitwerking van een inrichtingsstudie/masterplan dient voldoende aandacht besteed te worden aan de landschappelijke context (open polderlandschap, relicten van historische boomgaarden, nabijheid beschermde omwalde hoeve) én aan de natuurwaarden van dit gebied (groot deel is natuurverwevingsgebied). Daarnaast dient er aandacht te gaan naar het mobiliteitsaspect (ontsluiting, parkeren).

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Aan de Plas vzw hiertoe het initiatief nam, in samenspraak met de Stad. Echter, na enkele gesprekken met Aan de Plas vzw werd duidelijk dat hiervoor de nodige expertise en financiële middelen bij hen ontbreken. Gezien de noodzaak van een inrichtingsstudie/masterplan voor de verdere ontwikkelingen van dit recreatiedomein en gezien dit domein eigenlijk als een openbaar stadsdomein kan worden beschouwd, lijkt het aangewezen dat de stad zelf het initiatief in handen neemt en een ontwerper hiertoe aanstelt.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.