De afgelopen jaren worden er steeds minder personen betrapt, die zich zonder machtiging of toestemming bevinden in een havenfaciliteit of roerend dan wel onroerend goed binnen de grenzen van de haven. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op een schriftelijke vraag van die ik stelde.

Het aantal inklimmingen in havengebied daalde in 2022 met 76% t.o.v. 2021. Hiermee daalde het aantal geregistreerde inklimmingen van 2.307 in 2021 naar 545 in 2022. In het eerste semester van 2023 werden al 227 inklimmingen in havengebied geregistreerd.

Opvallend doorheen de jaren is dat het aandeel inklimmingen in de haven van Zeebrugge daalt. Tot 2022 werden de meeste personen die zonder machtiging binnendrongen in havengebied betrapt in Zeebrugge. In 2020 werden daar nog 2092 inklimmingen geregistreerd, goed voor 88% van alle inklimmingen in havengebied. Ook in 2021 was Zeebrugge nog goed voor 80% van het aantal inklimmingen terwijl dat aandeel in 2022 daalde naar 55% of 300 inklimmingen.

Ik diende een wetsvoorstel in om binnendringen in havengebied strafbaar te maken. Sinds 2016 wordt dit effectief strafbaar gesteld door het Strafwetboek. Het doel van deze wetswijziging was een ontradend effect te creëren. Voorts is er sinds begin 2022 een sterk uitgebouwd cameraschild in de haven van Zeebrugge. Ook de havens van Antwerpen en Gent beschikken over een uitgebouwd beveiligingsnetwerk met camera’s.

De vaststellingen van binnendringing in het havengebied zijn in de havens van Zeebrugge, Oostende en Gent voornamelijk gerelateerd aan het illegaal verblijf van transmigranten. In Antwerpen gaat het echter slechts in 44% van de gevallen om transmigranten. Maar liefst 56% van de indringingen in het havengebied aldaar betreft drugsgelateerde feiten. Tot 2019 waren slechts 14% van de feiten druggerelateerd. De verontrustende trend omtrent de drugscriminaliteit is dus ook hier zichtbaar. Het is daarom goed dat minister Verlinden investeert in een havenbeveiligingskorps voor de haven van Antwerpen om deze problematiek een halt toe te roepen.