Binnenkort, tijdens het tweede weekend van augustus, vindt (voor de 7de maal ondertussen) “We Can Dance” plaats, een “Elektronic Beach Festival”, en dit op het evenementenstrand in Zeebrugge. Het evenement is een middelgroot muziekfestival met DJ’s en livemuziek. Het verwachte bezoekersaantal is ca. 15.000 personen. 

“De organisator vroeg, zoals dat gebruikelijk is voor muziekfestivals en -optredens, een afwijking op de geluidsnormen aan,” zegt schepen van Leefmilieu Franky Demon (CD&V). 

Bij het verlenen van een afwijking op de geluidsnormen, dient rekening gehouden te worden met een aantal criteria zoals: aantal bezoekers, locatie, duur en tijdstip, aard muziek, geluidsbehoefte, klachten, ... Vanuit het stadsbestuur kunnen we dus met andere woorden, beperkende maatregelen opleggen, bijvoorbeeld voor het maximaal toegelaten geluidsniveau of voor de duur van de muziekactiviteit. “We proberen hierbij steeds een evenwicht te vinden tussen de garantie van een kwaliteitsvol evenement door een goede muziekbeleving, beperken van hinder voor omwonenden en bescherming van de bezoekers tegen gehoorschade,” vult Demon nog aan.
Om hier nog beter te kunnen op inspelen heeft de organisator van We Can Dance een akoestische studie laten opmaken door Event Acoustics. Reden voor het onderzoek was het inventariseren van de optredende geluidsniveaus in de omgeving van het evenement. Hierbij zijn een aantal electro-akoestische maatregelen getroffen om de geluidsuitstraling naar de omgeving zoveel mogelijk te minimaliseren, terwijl de gewenste geluidsniveaus bij de podia gegarandeerd blijven.   Deze hebben als doel de geluidsuitstraling van de podia naar alle kanten behalve het publieksgebied zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen bestaan o.a. uit het toepassen van digitale mixers met ingebouwde limiters en een spectraal registrerend meetsysteem. 

Demon vult verder aan: “Nieuw is, dat er moet gebruik gemaakt worden van het geluidsmeetsysteem MeTrao type 1 netwerk meetsysteem door EventAcoustics. Dit is een continu registrerend meetsysteem wat LAeq, LCeq en spectrale informatie aan de gebruiker verschaft en opslaat. Alle podia krijgen bij de mengtafel een meetstation en er worden een aantal meetstations op strategische plekken in de omgeving geplaatst. De meetplaatsen worden in overleg met de dienst Leefmilieu vastgelegd.  

“Het betreft een testcase met aangepaste normen ter hoogte van de woningen op de Zeedijk. Er zullen door onze diensten geluidsmetingen uitgevoerd worden tijdens het festival, die verder zullen geëvalueerd worden naar volgende en gelijkaardige festivals toe. Op die manier kunnen we hier in de toekomst nog gerichter omgaan met dergelijke zaken,” besluit Demon.

Het geluidsmeetsysteem MeTrao werd reeds in Antwerpen gebruikt bij het Summerfestival, Laundry Day en vorige maand nog voor Elrow Town.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.