Recent, op 6 januari 2017 ondertekenden de Vlaamse Overheid, de stad Brugge, de gemeente Zedelgem en de provincie West-Vlaanderen een charter waarmee ze zich engageren om samen met de bewoners van Sint-Michiels maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verminderen. Het resultaat zal vastgelegd worden in een ‘Riviercontract voor de Kerkebeek’.

Als schepen voor Ruimtelijke Ordening vind ik het belangrijk om een brede visie te hebben waarin alle betrokken partijen, inclusief burgers, inspraak krijgen.

In kader van het charter vroeg de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) reeds eerder een Gecontroleerd Overstroming Gebied (GOG) langs de Rijselstraat aan. Gezien bij het ondertekenen van het ‘Riviercontract voor de Kerkebeek’ communicatie een zeer belangrijk element in het verhaal is voor Stad Brugge, en dit in eerste instantie niet gebeurde bij de aanvraag van het GOG, besliste de Stad Brugge om in beroep te gaan tegen het dossier.

Op 31 januari 2017 organiseerde de Vlaamse Milieumaatschappij een bewonersvergadering in het ontmoetingscentrum de Ark te Sint-Michiels waarin de vergunde werken werden toegelicht aan de omwonenden. Na wat verduidelijking konden de omwonenden zich vinden in de plannen van het Gecontroleerd OverstromingsGebied (GOG). In kader van dit GOG wenste men vanuit de Stad ook het principe toe te passen om tussen de percelen en de nieuwe dijk een groenscherm aan te leggen, dit om de bebouwing visueel af te schermen. Tijdens de infovergadering was het duidelijk dat de bewoners expliciet geen groenscherm wensen. Hierop besliste de Stad om het beroep tegen het GOG in te trekken maar direct ook te beslissen om het onderzoek naar het groenscherm stop te zetten. Op die manier tonen we ook dat inspraak geen loze belofte is, maar dat we echt rekening houden met de opmerkingen van de bewoners.

Het GOG Kerkebeek bestaat onder andere uit het aanleggen van een beschermdijk van maximaal 1 m hoog waar geen bebouwing is, en tot maximum 60 cm waar er bebouwing is. Het volledige gebied, begrensd door de Chartreuseweg, Expresweg N31, Jagersstraat, Koning Albert I-laan en de Rijselstraat, heeft een oppervlakte van ca. 24ha en zal worden gebruikt als tijdelijke buffering van 120.000 m³ water om Sint-Michiels van droge voeten te garanderen bij wateroverlast.

Het GOG zal met een frequentie van circa 1 maal om de 2 jaar moeten worden ingezet waarbij het gebied voor maximaal 40 uur zal onder water staan.

Ook Focus TV bracht dit in beeld: http://www.focus-wtv.be/nieuws/nieuw-overstromingsgebied-aan-de-kerkebeek

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.