Het college van burgemeester en schepenen gaf op mijn voorstel goedkeuring voor een nieuw woonproject op een hoekperceel in Ten Boomgaard. Het gaat om kleinschalige woningen rondom een gedeelde binnentuin.

Het stuk grond van ongeveer 1.150m² groot is momenteel bijna volledig bebouwd met een magazijn en bijhorende woning. Na sloop van de bestaande bebouwing zullen 7 compacte eengezinswoningen gebouwd worden rondom een collectieve binnentuin. “Nog ongeveer 30% van de totale oppervlakte van het terrein zal bebouwd worden. 50% van het terrein wordt ingericht als collectieve tuin."

Het project zal bestaan uit twee blokken woningen. Langs de zuidzijde van het perceel komen 4

aaneensluitende woningen. Langs de oostzijde worden dan weer 3 aaneensluitende woningen voorzien alsook een gemeenschappelijke fietsenstalling en tuinberging. “Om tegemoet te komen aan de mobiliteitsnood worden naast een ruime gemeenschappelijke fietsenberging ook 7 open parkeerplaatsen geïntegreerd in het project."

De geplande woningen worden  opgetrokken in een hedendaagse vormgeving en sluiten aan op de bestaande bouwvolumes in de omgeving. Het gaat om compacte éénslaapkamerwoningen waar er een onderscheid kan worden gemaakt tussen 3 verschillende woningtypes met een gelijkaardige planopbouw maar een variërende oppervlakte van 33m², 38m² en 56m². Niettegenstaande de compacte afmetingen zorgt de  indeling nog steeds voor een aangename woonervaring waarbij de woningen nog steeds allen over voldoende leef- en slaapruimtes beschikken. “Om de collectiviteit te versterken worden de woningen achteraan bereikbaar gemaakt via de collectieve tuin en wordt de voortuinzone telkens semi-private tuinzone met een zonneterras."

“Deze groepering van kleinschalige woningen rond een gedeelde tuin doet wat denken aan een soort begijnhof, maar dan een modernere versie. Dit project is dan ook een meerwaarde in het huidige woonaanbod."