Het college van burgemeester en schepenen besliste begin juni om een subsidie van 100.000 euro te voorzien voor de bouw van nieuwe infrastructuur voor de Royal Belgian Sailing Club in de jachthaven van Zeebrugge. De club kiest voor een ruim verzamelgebouw, met een combinatie van sportinfrastructuur en sportondersteunende infrastructuur. Het gebouw wordt op de Omookaai gerealiseerd op gronden die de club in concessie kreeg van de Vlaamse overheid. RBSC treedt op als bouwheer en eigenaar van het gebouw. Het huidige ontwerp wordt geraamd op 2.453.635 euro.

De bouwplannen zijn noodzakelijk na de onteigening van het huidige clubhuis Alberta vorig jaar. RBSC moet dit gebouw in het najaar van 2024 verlaten. In de jaren 1960 huisde RBSC in een verzamelgebouw op de hoek van de Rederskaai en de Wittebankstraat. Dit gebouw werd onteigend door de Regie der Gebouwen en werd afgebroken in 2016. In 2012 volgde het nieuwe clubhuis Alberta aan de Omookaai. Dit clubhuis werd in 2022 onteigend door het Vlaams Gewest. Er werd een onteigeningsvergoeding voorzien, maar die is niet voldoende voor de bouw van nieuwe accommodatie. Het sanitair is bovendien nu ondergebracht in tijdelijke units, de opslag van materiaal gebeurt in tijdelijke containers, uiteraard ook geen ideale situatie. Een meer blijvende, duurzame oplossing dringt zich dus op.

De Royal Belgian Sailing Club (RBSC) is deze ruime subsidie waard: de ligging aan onze kust, het sportieve aanbod en de lange geschiedenis maken van deze club een unicum in onze stad en regio. De club werd al in 1863 opgericht en baat sinds 1949 de jachthaven uit. Een jachthaven die intussen 250 vaste ligplaatsen telt en uitgegroeid is tot een begrip in het Brugse sportieve veld, maar ook ver daarbuiten. De voorzieningen zijn uitstekend. Door zijn geografische ligging is de jachthaven zeer goed beschut tegen wind en golven, wat ze heel aantrekkelijk maakt voor vaste liggers, maar ook voor bezoekers van over de hele wereld. Vele buitenlandse jachten kiezen voor onze jachthaven, dicht bij het historische centrum van Brugge.

Het nieuwe gebouw

Dankzij investeringen in het verleden in een passende betonnen fundering, is een constructie mogelijk met twee bouwlagen. Het nieuwe gebouw wordt gedeeltelijk ‘in’ en gedeeltelijk ‘op’ de bestaande betonnen kuip gebouwd. De onderste bouwlaag wordt in de kuip voorzien (d.i. niveau -1), de gelijkvloerse verdieping (d.i. niveau 0) wordt op de kuip voorzien.

Op niveau -1 worden alle jachthavenfaciliteiten – werkplaats voor en opslag van sportmateriaal, technieken en sanitaire ruimtes - waaronder douche- en kleedruimtes - gerealiseerd. Op niveau 0 wordt het ‘Clubhuis’ voor RBSC gerealiseerd. Dit bestaat uit een wedstrijd-, briefing-, en leslokaal voor de nodige opleidingen (vaarbewijs, VHF, veiligheid, survival, …), een polyvalente ruimte die deels zal gebruikt worden als restaurant, deels als opleidingsruimte voor grote groepen, een cafetaria voor het clubhuis, een beperkte keuken en een sanitaire ruimte. De keuken dient zowel voor de activiteiten van de club als voor bezoekers van het publieke restaurant. Aan de noordoost zijde buiten wordt een betonnen trap in combinatie met helling voorzien. Binnen komt een lift, zodat alle ruimtes optimaal toegankelijk zijn voor alle gebruikers. De club stelde een duidelijke nood vast aan infrastructuur toegankelijk voor G-sporters en mensen met een beperking. Daarom werd het gebouw volledig rolstoeltoegankelijk gemaakt. Een tweede ingang bevindt zich langs de noord- westzijde en dient zowel als aparte toegang tot het leslokaal, als dienstingang en als evacuatietrap.

Gedeeld gebruik

Het nieuwe verzamelgebouw is zo ingedeeld dat de verschillende delen kunnen worden afgesloten. Zo kan de polyvalente ruimte met restaurant afgesloten worden van het sanitaire gedeelte voor de jachthavengebruikers. Ook het wedstrijd-, briefing- en leslokaal kan apart afgesloten en gebruikt worden. Dit maakt het mogelijk om de lokalen ook ter beschikking te stellen voor andere niet-commerciële sport- of beweeginitiatieven,

Duurzaam gebouw

Door het concept, de vormgeving en passende materiaalkeuzes zal het gebouw ook duurzaam functioneren: grote raampartijen met hoogrendementsglas, dak-oversteken en overdekte terrassen moeten oververhitting tegengaan. De overige gevels hebben een meer gesloten karakter en worden uitgevoerd in een combinatie van duurzame keramische geveltegels, houten planchetten en open gecoate metalen lamellen. Alle metalen onderdelen, waaronder ook de balustrades en leuningen worden voorzien van een coating en roestvrije behandeling, geschikt voor zeeklimaat. Er wordt ook ingezet op hernieuwbare energie. Het grote platte dak is ideaal voor het plaatsen van zonnepalen. Het water van de haven is de natuurlijke basis voor koeling en klimaatbeheersing. Hoogwaardige isolatie en technieken worden gebruikt om te voldoen aan de strengste energetische eisen. Er wordt gestreefd naar een BEN- gebouw. Alle aanwezige verlichtingsarmaturen worden uitgevoerd met energiezuinige LED- lampen, waar mogelijk gestuurd door bewegingsdetectie, zodat onnodige branduren vermeden worden.

Nieuwe troef voor Zeebrugge

Dankzij dit nieuwe gebouw en de inspanningen van RBSC krijgt de zeilsport ook in de toekomst alle kansen in onze stad. Vaste ligplaatshouders en bezoekers zullen hier bijzonder gastvrij worden ontvangen. In 2022 mochten we maar liefst 2005 boot-overnachtingen noteren uit 21 verschillende landen, goed voor zowat 6000 bezoekende opvarenden. RBSC kiest voor een hedendaags, zeer toegankelijk gebouw. Het mooie buitenterras en de grote raampartijen bieden een uniek zicht op de haven, het water en de boten. Dit wordt in de toekomst een aangename pleisterplek voor Bruggelingen én bezoekers, een gloednieuw en hedendaags visitekaartje, net zoals ook ons recente nieuwe cruisegebouw hier in de buurt. Op die manier wordt deze investering een absolute meerwaarde voor de hele omgeving van de vismijn die zich meer en meer ontwikkelt als recreatieve en toeristische plek aan de kust. Zeebrugge, ons gekoesterde ‘Brugge aan de zee’, vaart er letterlijk wel bij.