De afgelopen maanden werd alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk mensen met recht op opvang weg te halen uit het kraakpand in de Paleizenstraat. Meer dan 750 asielzoekers kregen op die manier al een duurzame opvangplek toegewezen.

De afgelopen twee dagen werd, onder de coördinatie van het Brussels Gewest, overgegaan tot de definitieve ontruiming van het pand. Het Gewest zou zorgen voor noodopvang, waarna mensen geleidelijk konden overgebracht worden naar het opvangnetwerk van Fedasil. Die coördinatie liet echter te wensen over met een chaotische ontruiming tot gevolg. 

De Brusselse diensten vonden er dan blijkbaar niets beter op dan kamers te boeken in een hotel in Sint-Pieters-Leeuw. Zonder enig overleg met de burgemeester. Als lokaal bestuurder zou ik ook misnoegd  zijn mocht zoiets bij ons  voorvallen. Als cd&v zijn we er bovendien nog steeds van overtuigd dat hotelopvang geen duurzame oplossing is. 

Als er één ding nog maar eens duidelijk is geworden, dan is het dat we nood hebben aan structurele hervormingen in ons asielbeleid.  Die hervormingen liggen klaar, tijd dat iedereen dit steunt en mee werk maakt van echte oplossingen.