Ik mocht de nieuwe boksring van boksclub King’s Cobra inhuldigen. Sporten doe je bij voorkeur in goede en aangepaste sportinfrastructuur! Een nieuwe boksring zorgt voor een extra dimensie én meer beleving tijdens trainingen. ‘Sporters beleven meer’ is dan ook een meer dan terechte slogan.

De club gaf begin dit jaar aan dat ze hun oude trainingslocatie in St-Pieters moesten verlaten. Sinds 1 april 2019 konden ze  terecht in de schoolaccommodatie van het KA Brugge Centrum, in de Sint Clarastraat. Ik ben zeer tevreden dat de stad mee kon helpen om een oplossing voor deze dynamische sportclub te vinden. We sloten immers met het KA een overeenkomst af om de schoolsportinfrastructuur na schooltijd open te stellen voor sportclubs.

Schoolsport en georganiseerd sporten in een clubverband zijn in veel gevallen complementair, zeker wat tijdsindeling betreft. Het eerste vindt vooral overdag plaats, het tweede vooral ’s avonds. Op die manier wordt de bestaande sportinfrastructuur optimaal benut. De sportzalen van het KA zijn rechtstreeks toegankelijk via de Annuntiatenstraat, op die manier hoeven de clubleden niet door het volledige schoolgebouw om tot bij de sportzaal te komen.

Ik wil de school dan ook bedanken voor de goede samenwerking en de bereidheid om hun infrastructuur ter beschikking te stellen van sportclubs.

Verder wens ik de vrijwilligers en de ruim 60 leden van boksclub King’s Cobra te danken voor hun inzet voor de sport en wens hen veel sportplezier in hun nieuwe ring!