Eind vorig jaar werd door Vivendo een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het herbestemmen van het Oud Militair Hospitaal in de Peterseliestraat tot park en sociale woningen. De bestaande voormalige militaire site wordt herbestemd tot sociaal woonproject.  

In ons beleidsplan stellen we expliciet dat wonen in Brugge voor iedereen betaalbaar moet blijven. Dit sociaal reconversieproject is daar een mooi voorbeeld van. Bovendien onderstreept het onze ambitie om de druk op de woonmarkt te verlichten door herbestemmingen te stimuleren. Dit zorgt voor dynamiek en trekt jonge mensen aan. Dat dit mogelijk is in de historische Brugse binnenstad geeft dit project extra glans. 

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “De locatie, binnen de Brugse binnenstad, in een woonweefsel leent zich hier prima toe. Er wordt veel groen voorzien waardoor het project ook een meerwaarde heeft voor de omgeving. De site is gelegen binnen de UNESCO-Werelderfgoedzone en de kazerne is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.” 

In totaliteit gaat het om het volledige bouwblok tussen de Peterseliestraat, Snaggaardstraat en Hemelrijk. Het voormalig ‘militair ziekenhuis’ werd gebouwd in de jaren 1869 tot 1872 vermoedelijk naar ontwerp van architect Henri Beyaert op de gronden van het Engels klooster en het Groot Seminarie. 

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “Concreet omvat de aanvraag het herbestemmen van een aantal losstaande bijgebouwen tot eengezinswoningingen, de reconversie van het Oud Militair Hospitaal tot woonentiteiten en handelsruimtes en het bouwen van nieuwbouw sociale appartementen. Daaraan gekoppeld wordt een ondergrondse parking voorzien, toegankelijk via de Snaggaardstraat, en wordt een publiek park aangelegd ter hoogte van Hemelrijk.”

In de ondergrondse parking worden 86 parkeerplaatsen voorzien, waarvan 4 voor mindervaliden.  Bovengronds is een parking voorzien voor 11 parkeerplaatsen, er zijn hier twee parkeerplaatsen voor mindervaliden. De site omvat daarnaast een aantal bijgebouwen. De waardevolle, originele en beeldbepalende van deze bijgebouwen worden behouden. De overige bijgebouwen, veelal eenlaagse en latere constructies en loodsen, worden gesloopt. 

Het gesloten karakter van de site, met zeer gesloten muren aan alle zijden (Snaggaardstraat, Peterseliestraat, Hemelrijk en Oliebaan), wordt doelbewust zo veel mogelijk behouden. Dit om de geslotenheid van de site te bewaren maar ook om het typische karakter van de omliggende straten zo weinig mogelijk te verstoren. De voorgestelde doorbrekingen zijn zorgvuldig afgewogen minimale ingrepen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het project en een doorwaardbaarheid en voldoende publiek karakter van het toekomstig openbaar domein te garanderen.   

Het nodige openbaar onderzoek werd gehouden van 19 december 2018 tot en met 17 januari 2019 en er werden geen bezwaren ingediend.

Uitwerking 

De nieuwbouw wordt als een langgerekt U-vormig volume ingeplant t.o.v. het bestaande Militaire Hospitaal. Om toegang/doorzicht te bieden naar de achterliggende groene strook en naar het Belfort wordt het volume in twee delen opgesplitst. Beide delen blijven verbonden d.m.v. de ondergrondse parking en een doorlopende passerelle op de 1e verdieping. Het volume verloopt conform het RUP van 2 bouwlagen met dak tot 3 bouwlagen met dak.

Het voormalig Militair Hospitaal (MILHO) wordt gereconveerd tot 24 sociale appartementen en 6 handelsunits.

De nokhoogtes van de nieuwbouw, met hellende daken, zijn alle lager dan de nokhoogtes van het bestaande hospitaalgebouw waardoor het bestaande gebouw nog steeds het dominante volume blijft op de site. De inplanting van de nieuwe volumes is een verderzetting van de bestaande U-vorm van het hospitaal en versterkt het binnengebied. 

Aan het voormalige Militaire Hospitaal worden alle latere aanbouwen gesloopt zodat het originele volume beter tot zijn recht komt. Het originele trapvolume is dermate zwaar verbouwd dat behoud niet meer aangewezen is. Het voorzien van een nieuwe verticale circulatie op dezelfde plek betekent een herneming van het origineel concept en is op dat vlak een meerwaarde. De gebouwvleugels zijn verbonden met de centrale lift -en traphal via passerelles die vertrekken vanaf de inpandige traphallen. Deze passerelles worden tegenaan de buitengevel geplaatst. Een inpandige gang zou immers een verlies betekenen van 2 appartementen per verdieping (4 eenheden) én zou niet beantwoorden aan de brandwetgeving. De passerelles kunnen tevens gebruikt worden als een gemeenschappelijke buitenruimte. 

Het creëren en behouden van groenzones in de binnenstad is een absolute must voor het stadsbestuur. In de tuinzone tussen Hemelrijk en de nieuwbouwappartementen wordt een groenzone voorzien met ruimte voor hoogstammige fruitbomen, wadi’s, speelzones en zitgelegenheden. Daar doorheen loopt een fiets- en wandelpad die de Snaggaardstraat met de Oliebaan verbindt. Het park zal op deze manier een grote meerwaarde zijn voor de buurt en het inbreidingsproject.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.