De voorbije dagen was er overbevolking op de treinen naar de kust. Mensen die de kusttrein moeten nemen naar hun werk zijn hiervan de dupe. Maar ook mensen die naar andere toeristische kunststeden willen trekken op de kustroute, denk maar aan Gent en Brugge bv. worden afgeschrikt door de overbevolkte treinen. Terwijl ook die steden nood hebben aan dagjestoeristen.

Iedereen heeft het recht om erop uit te trekken en te profiteren van de eerste lentedagen. De Kust is van iedereen, de dijk is van iedereen. CD&V wil mensen niet in de auto jagen om met zijn allen in de file richting kust te staan. Ze moeten het openbaar vervoer kunnen nemen  en de NMBS moet hierop anticiperen.

Ik stelde na.v. deze overbevolking een plenaire vraag aan bevoegd minister Gilkinet. De realiteit toont immers dat de huidige maatregelen niet werken. Ik vroeg om meer treinen in te zetten richting kust zodat de mensen beter gespreid kunnen worden. Ik drong ook aan om mensen uit de evenementensector, die de nodige kennis en ervaring hebben, in te schakelen om de mensenmassa in de stations in goede banen te leiden en zo toestanden als de afgelopen dagen te beperken.

Daarnaast pleitte ik voor een reservatiesysteem op de treinen. Het wordt hoog tijd dat de verkoop van tickets aan de loketten, de automaten en via de website en app aan elkaar gelinkt worden. 

Deze zomer moet iedereen die dat wil veilig met het openbaar vervoer aan de kust geraken.