In de commissie omtrent de overstromingen in ons land deze zomer, pleitte ik voor een eenheid van commando om de hulpdiensten aan te sturen op het terrein. 
Deze ramp toont ook aan dat de hervorming van de civiele bescherming dringend geëvalueerd moet worden. 
Ten slotte moet een communicatiesysteem als BE-Alert bij dergelijke rampen meer en beter worden ingezet.