Luminus diende een dossier in om een windturbine te bouwen op het terrein van CBR Brugge ( Lodewijk Coiseaukaai 160) in Brugge. Alhoewel de turbine in het havengebied wordt voorzien, staat deze zeer dicht bij Kruisabele. De dichtstbijzijnde woning staat op slechts 150m. de afstand tot de eerste woningen van de wijk Kruisabeele is 350 meter waardoor de impact groot zal zijn.

Er zijn reeds verschillende bezwaren ingediend voor de bouw van de windturbine. Het buurtcomité van de Kruisabeelewijk overhandigde mij een petitie tegen de komst van de windturbine.  

Windenergie is noodzakelijk, maar zo dicht bij de woonkern van Kruisabeele is dit onverantwoord. Het was belangrijk dat iedereen op de hoogte was van de aanvraag, daarom heb ik opdracht gegeven aan mijn dienst om iedereen van o.a. Kruisabeele in te lichten van het openbaar onderzoek per brief. Zo konden mensen hun opmerkingen bezorgen aan het stadsbestuur die deze bundelt en doorgeeft aan Vlaanderen.

ik werk aan een windplan dat moet aantonen waar er in Brugge nog plaats is voor windmolens.  Het plan moet voor de zomervakantie afgerond zijn. Daarin worden ook plaatsen opgenomen  waar het plaatsen van windmolens onverantwoord is. Zo willen we aanvragen als deze vermijden in de toekomst.

Het dossier werd ingediend bij Departement Omgeving. De taak van de stad is om het openbaar onderzoek te organiseren en erna advies uit te brengen. Het advies zal voorgelegd worden aan het College van 8 maart. Daarna zal het advies doorgegeven worden aan Vlaanderen, departement omgeving die zal beslissen.