De impact van de watersnood die ons land afgelopen juli trof, is ongezien en zal nog jaren voelbaar zijn. Ondertussen is de fase van heropbouw aangebroken. De bevoegdheden liggen op dit vlak hoofdzakelijk bij de gewesten. Toch ben ik ervan overtuigd dat ook het federale niveau hierin niet achter mag blijven. Het is wat CD&V betreft immers duidelijk dat  het de verantwoordelijkheid van alle betrokken overheden is om creatief te zijn en om zo binnen de hun toebedeelde bevoegdheden de slachtoffers van deze natuurramp maximaal te kunnen ondersteunen.

Daarom ben ik erg tevreden dat de federale regering besloten heeft om een lening van 1,2 miljard euro zal geven aan het Waals Gewest. Waals minister-president Di Rupo had uw regering hier twee weken geleden reeds toe verzocht in een brief. Ook de tijdelijke verlaging van het BTW-tarief voor afbraak- en heropbouwwerken naar 6% voor particuliere eigenaars in het ramgebied is erg toe te juichen.