Met een thermocar, een wagen met een infraroodcamera op het dak die gevels en daken scant, laat Stad Brugge een warmtefoto maken. Deze thermografische gevelscan is een unieke warmtefoto die zichtbaar maakt waar er warmte ‘lekt’ via muren, buitenschrijnwerk, rolluikkasten…

De thermografische gevelscan biedt informatie die van onschatbare waarde is voor iedereen die plannen heeft om een huis te renoveren. Op die manier weet men best wat eerst aan te pakken. Een thermografische luchtfoto van de Brugse daken is al voor iedereen raadpleegbaar.

In november 2021 maakte de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) een thermografische gevelscan van de woningen in Assebroek. Gedurende een nacht werd toen het warmteverlies van alle straatgevels in Assebroek in kaart gebracht. Maar tot nu hadden enkel de bewoners van Assebroek zicht op het energieverlies via de gevels.

Omdat we deze belangrijke informatie over warmteverlies aan alle Bruggelingen willen aanbieden, geven we opdracht aan de WVI om een thermografische gevelscan van alle straten van Brugge te maken. Samen met de begeleiding van onze renovatiescanners en de collectieve wijkrenovaties ondersteunen deze thermografische gevelscans inwoners bij hun renovatieplannen. Met de gevelscan in Assebroek merken we dat er hiervoor grote interesse is. Zo maakten in 2022 80 inwoners van Assebroek een afspraak met onze renovatiescanners om meer uitleg te krijgen over hun gevelscan en kregen 54 inwoners uit deze deelgemeente een uitgebreid renovatieadvies inclusief de interpretatie van de gevelscan. Er wordt, samen met WVI en met steun van VLAIO, gewerkt aan een AI-tool om de interpretatie van de thermografische beelden te automatiseren. Hierdoor zullen we nog sneller en beter onze inwoners kunnen informeren over het energieverlies.

Naast het in beeld brengen van het warmteverlies via het dak, is het ook van belang om warmteverliezen via de gevel zichtbaar te maken als trigger om bewoners aan te zetten tot het isoleren van de gevel, vervangen van de ramen en deuren... Hiervoor werd al een thermografische handscanner aangekocht. Dit toestel wordt ingezet bij renovatieadvies op maat op vraag van de burger. Uit dit project blijkt dat het tonen van warmteverlies via de gevel effectief burgers kan overtuigen om tot woningrenovatie over te gaan. Om te renoveren kunnen Bruggelingen onder bepaalde voorwaarden ook gebruik maken van de opknappremie.