Stad Brugge is op zoek naar nieuwe leden voor de woonraad. Deze raad ondersteunt het stadsbestuur in de uitwerking van het lokaal woonbeleid. De woonraad wordt zo ruim mogelijk samengesteld om de invalshoeken te verbreden. Leden zijn onder andere: 

  • de sociale huisvestingsmaatschappijen en het OCMW;
  • overheidsdiensten met een link naar het woonbeleid (zoals welzijn, lokale economie, leefmilieu, studiedienst, ruimtelijke ordening…);
  • een vertegenwoordiging van de gemeentelijke raden die betrokken kunnen worden bij het woonbeleid (zoals jeugd, senioren, kansarmen, ...);
  • koepelorganisaties betrokken bij het woonbeleid (zoals de vastgoedorganisaties, het notariaat);
  • organisaties die expert zijn in een voorgelegd agendapunt.
  • gestructureerde burgerorganisaties 

Schepen van huisvesting en wonen Franky Demon is voorzitter van de woonraad en lanceert een oproep voor nieuwe kandidaten: “Om niet alleen de stem van professionelen te horen, vragen wij dat burgerorganisaties zich ook kandidaat stellen om lid te worden van de woonraad. In de woonraad kunnen ze een constructieve bijdrage leveren aan het woonbeleid. Wie lid wil worden, moet zeker geen expert zijn. Als je over wonen hebt nagedacht en je vertegenwoordigt de mening van een relevante groep mensen dan ben je meer dan welkom. Ik verwacht van die mensen een brede kijk op wonen met respect voor onze Brugse identiteit.”

 Hoe stel je je kandidaat?

  • Bespreek binnen je vereniging waarom je in de woonraad wil zitten en wie je zal afvaardigen;
  • In de kandidaatstelling vertel je wat de vereniging doet, hoeveel leden er zijn en motiveer je waarom de vereniging een bijdrage kan leveren aan het woonbeleid.
  • Bezorg je kandidatuur aan de woonbeleidscoördinator Marc Léonard (marc.leonard@brugge.be), Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge). 

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt alle kandidaturen en beslist over het lidmaatschap.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.