De Vlaamse overheid – Agentschap Wegen en Verkeer - en Stad Brugge willen het complexe verkeersknooppunt aan het Brugse station aanpakken om ervoor te zorgen dat de vele voetgangers en fietsers op een veilige manier de ring kunnen oversteken. Bovendien willen ze de kruispunten op de ring, in de omgeving van het station, optimaliseren zodat deze omgeving voor de vele gebruikers een aantrekkelijke site wordt. 

De stationsomgeving moet veliger worden voor weggebruikers maar ook leefbaar voor wie er woont of werkt. Het Studiebureau Tractebel werd aangesteld om deze complexe omgeving te bestuderen en om een globale visie te ontwikkelen voor de ring tussen de Unesco-rotonde en de Vaartdijkstraat. Er werd een globaal concept gekozen dat bestaat uit een tunneloplossing voor voetgangers en fietsers en een veilige herinrichting van heel de stationsomgeving.

Het concept in een notendop

  • een passage onder de R30 voor voetgangers en fietsers tussen het stationsplein en de vesten;
  • een voetgangers- en fietserstunnel aan de Unesco-rotonde (kant centrum);
  • slechts één gelijkgrondse voetgangers- en fietsersoversteek over de R30;
  • meer ruimte geven aan de voetgangers en fietsers;
  • een fiets- en voetgangersonderdoorgang van de R30 van de Vaartdijkstraat naar de vesten (kant centrum);
  • optimaliseren van de kruispunten (compacter en beter leesbaar maken voor de weggebruikers);
  • integreren van de kiss&ride-zone in de stationsparking;
  • het creëren van een hoppinpunt in de Hendrik Brugmansstraat;
  • het aantrekkelijker maken van de stationsomgeving als belangrijke toegangspoort tot de stad.

 Er staat een infostand in de inkomhal van het station vanaf zaterdag 12 februari tot en met zondag 13 maart. Hier kunnen inwoners zien welke werken er uitgevoerd zullen worden.

Deze voorstellen worden nu eerst afgetoetst op praktische, juridische en financiële haalbaarheid, en vervolgens gefinaliseerd met het oog op uitvoering. De komende maanden wordt zeer hard gewerkt aan de detailuitwerking van de plannen waarna uiteraard ook nog een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, een aannemer aangesteld, een exacte werfplanning met Minder Hinder-maatregelen moet uitgestippeld worden. Dit is echter nog geen eindpunt, want we werken ook nog verder aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) stationsomgeving. Dit zal de stationsomgeving tot de site van de toekomst maken.