De voormalige rijksnormaalschool, eigendom van HoWest, in de Sint-Jorisstraat is een belangrijk gebouw en een belangrijke site voor de stad. Het is een site met een zeer hoge erfgoedwaarde, strategisch gelegen in het hart van de stad en toegankelijk vanuit verschillende richtingen. HoWest bereidt een verhuis voor en verlaat de site op termijn. De stad zal nu een traject opstarten om een studie uit te schrijven voor de herbestemming van de site.

De site is één van de grootste sites in de binnenstad die op korte termijn herbestemd moet worden. Als stad willen we het voortouw nemen in die herbestemming. Met het onderzoek dat we starten en de conclusies die we daaruit trekken willen we toekomstige investeerders informeren wat er met de site kan gebeuren, hoe de site zich kan ontwikkelen en welke randvoorwaarden voor ontwikkeling zullen gelden. 

Door kleur te bekennen over wat kan en met welke voorwaarden hopen we een snelle doorstart te maken voor deze site eens de schoolactiviteiten van HoWest er stoppen. De school bouwt momenteel een nieuwe campus aan het station.

De site is een mooi voorbeeld van neogotische architectuur, gebouwd eind 19de eeuw en tot op vandaag gebruikt als school. De school is ontworpen door de befaamde stadsarchitect Louis Delacenserie. Andere werken van zijn hand zijn het voormalige station op ’t Zand, het provinciaal hof op de Markt en het toekomstige huis van de Bruggeling Huize Minnewater in de Sebrechtsstraat.

Delacenserie heeft mee het beeld bepaald van onze stad. De neogotiek was en is een belangrijke stijl voor Brugge. Ze zoekt in de 19de eeuw aansluiting bij de grootse Middeleeuwse periode. Ze zorgt mee voor het pittoreske beeld van de stad en heeft een belangrijke impact op het beeld van een stad in baksteenarchitectuur. De gebouwen op de site van Howest zijn dan ook beschermd monument en de toren van het voormalige Oost-Gistelhof is zelfs dubbel beschermd. Je doet dus niet zomaar wat je wil met deze site, ons erfgoed is en blijft belangrijk.

Onze ruimtelijke agenda, ons klimaatbeleid, ons erfgoedbeleid, onze sociale agenda en onze ambitie om Brugge leefbaar en beleefbaar te maken zijn bepalend voor dit onderzoek. Uiteraard doen we dit in overleg met de huidige eigenaar, HoWest, en is de economische haalbaarheid een belangrijk criterium bij het bepalen van wat kan.

Met deze studie willen we lijnen uitzetten die duidelijkheid en rechtszekerheid geven aan de huidige en toekomstige eigenaar.