In de parlementaire commissies vinden regelmatig ook themadebatten plaats. Zo was er in de commissie binnenlandse zaken onlangs een debat over de politie. Onze politiediensten zijn essentieel in een veilige samenleving.  
Het is dan ook een belangrijke uitdaging om van de politie een aantrekkelijke en moderne werkgever te maken. We hebben immers voldoende en gemotiveerde mensen nodig om samen werk te kunnen maken van die veilige en geborgen samenleving.
 
Ik haalde ook het nieuwe rekrutering- en selectieconcept aan samen met de visie op ons politieonderwijs. Ook het wederzijds vertrouwen en respect voor en door politiemensen, meer in het bijzonder ook in de relatie tot kinderen en jongeren, is zeer belangrijk. 
 
Met betrekking tot geweld tegen de politie haalde ik nogmaals aan dat dit altijd onaanvaardbaar is en dat wat mij betreft we echt streng hiertegen moeten optreden.
 
Bekijk hier een stukje van mijn tussenkomst: