Zeebrugge is de deelgemeente die het verst verwijderd ligt van een publiek Brugs zwembad. In bevragingen in Zeebrugge duikt geregeld de vraag op om te kunnen zwemmen in Zeebrugge, meer bepaald in het vernieuwde trainingsbad van de Marinebasis aan de Graaf Jansdijk. Gezien de specifieke situatie en veiligheidsmaatregelen, is dit echter lange tijd geen evidentie gebleken.

 Als federaal volksvertegenwoordiger vroeg ik bij de verkiezingen in 2019 om dit zwembad open te stellen. Als schepen van Sport van Stad Brugge ben ik blij dat we nu een oplossing hebben gevonden. Na besprekingen tussen de Marinebasis, de Sportdienst en de gebiedscoördinator van Zeebrugge organiseert de Marine samen met Stad Brugge drie evenementen bij wijze van try-out. Die zullen telkens plaatsvinden op een zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur. Concreet gaat het om zaterdag 23 oktober voor de buurt, zaterdag 20 november voor zwemclubs en zaterdag 11 december voor duikclubs. Het trainingsbad bestaat uit zes banen, waar we per baan telkens maximaal zes personen zullen toelaten. Dat betekent 36 personen per zwemmoment met een duurtijd van 1 uur en 15 minuten. Inschrijven op het evenement voor de buurt zal vanaf morgen mogelijk zijn via de website van Stad Brugge (www.brugge.be). Voor de andere twee events zal de Sportdienst de verenigingen aanschrijven of kan er ook zelf contact worden opgenomen indien je als vereniging een tijdsslot wenst te reserveren.

Nadien komt er een evaluatie van deze drie momenten en kan bekeken worden of er een verdere samenwerking volgt.