Stad Brugge wil het Kanaaleiland, een strategische plek vlakbij station en Minnewaterpark, verder ontwikkelen. Dankzij de opmaak van een nieuw plan (RUP) kan Cactus muziekcentrum vzw een nieuwe zaal bouwen en kunnen o.a. jachthaven en kajakclub uitbreiden. De zone met de busparking en de kampeerauto’s blijft behouden maar kan wel verder worden uitgebouwd als dé ontvangstplek van Brugge. 


Klik hier voor het fragment op Focus TV

Het Kanaaleiland is een zeer strategische plek en sluit ruimtelijk aan op zowel de binnenstad als op het station met in zijn verlengde de verschillende scholencampussen.

Hoewel dit gebied verbonden is met de binnenstad en het station, kent het op vandaag de dag weinig samenhang, programma en ruimtelijke kwaliteit. Om deze drie knelpunten te verbeteren wordt er gezocht naar samenhang door programmatie of andere ruimtelijke ingrepen met de omgeving, en moeten nieuwe fysieke linken gelegd worden.

Bij het onderzoeken van de site werd duidelijk dat het wenselijk is dat beide zijden van de Bargeweg met elkaar verbonden worden, dit om meer eenheid en relaties binnen het plangebied te creëren.

In de bestaande situatie loopt de Bargeweg dwars door het plangebied. Hierdoor ontstaat een gevaarlijk conflictpunt, waar gemotoriseerd verkeer kruist met stromen van zachte weggebruikers. De zone ten noorden van de Bargeweg en ten zuiden van de Bargeweg kunnen aansluiten op een "vestibule plein" (cfr. aan de huidige rode voetgangersbrug) met verkeersremmende maatregelen zoals een pleinverhoging of groenaanplantingen. Op die manier wordt een veilige oversteek verzekerd voor zowel fietsers als voetgangers.

Op de gronden ten noorden van de Bargeweg kan een nieuwe Cactuszaal worden gebouwd. Vanuit Cactus liet men weten dat het ontwerp van het gebouw min of meer klaar is. Het ligt in hun bedoeling om in de loop van de maand juni dit ontwerp voor te stellen aan de stad voor advies. Daarna kan de effectieve bouwaanvraag ingediend worden.

De esplanade die vandaag langs het Kanaal loopt, kan men verlengen door de zijarm over te steken door middel van een beperkte brugconstructie om vervolgens op de Vaartdijkstraat aan te sluiten. De brug is enkel bestemd voor zacht verkeer (fietsers en voetgangers). Het zuidelijke punt van de site heeft de potentie om een belangrijk rustpunt op de site te worden. Hiermee zal de relatie tussen de esplanade, de jachtclub en de roeiclub versterkt worden.

De zone met de busparking en de kampeerauto’s blijft behouden maar kan wel verder worden uitgebouwd als dé ontvangstplek van Brugge. Met het RUP wordt het mogelijke gemaakt om de busparking te hertekenen en te faciliteren met bijvoorbeeld een luifel, analoog als aan de noordzijde van de ringweg R30. Ook kan bijvoorbeeld een klein sanitair paviljoen bijgeplaatst worden.

Dinsdag werd het ontwerpRUP voorgesteld aan en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad. Daarna hebben de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Regering nog 30 dagen te tijd om het RUP eventueel te schorsen. Het RUP treedt in werking 14 dagen nadat de Gemeenteraadsbeslissing met de definitieve vaststelling van het plan is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Ondertussen loopt de samenwerkingsovereenkomst van de Stad met Cactus rond de jongerenprogrammatie STUDENT REDUX verder. De Stad Brugge geeft jaarlijks een werkingstoelage van minimum 5000 euro aan de vzw Muziekcentrum Cactus om haar jongerenprogrammatie Student Redux te verwezenlijken. Met deze werkingstoelage wil Cactus specifiek investeren in concerten voor jongeren en de toegangsprijs voor Brugse scholieren van het 5e en 6e middelbaar verlagen. Deze leeftijdscategorie is traditioneel een erg moeilijk te bereiken doelgroep voor concerten. Vaak beschikken scholieren niet over de nodige financiële middelen om de volle ticketprijs te betalen. Via Student Redux kunnen ze voor slechts 5 euro concerten meepikken, ongeacht de geldende ticketprijs. In 2016 waren er 34 concerten waarbij de Student Redux-korting gehanteerd werd, en 388 scholieren er gebruik van maakten.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.