Voetbal moet een feest zijn voor iedereen! Een feest voor de spelers en de supporters, maar ook een fijne en veilige werkomgeving voor zij die waken over de veiligheid van het stadion.

De talloze vrijwilligers die zich inzetten als steward in onze voetbalstadia, worden veel vaker dan hen lief is geconfronteerd met geweld ten opzichte van hun persoon. Dit is onaanvaardbaar! De stewards zijn immers onontbeerlijk voor een veilige voetbalbeleving. Ze begeleiden de toeschouwers naar hun plaatsen, verstrekken informatie aan de ordediensten en de toeschouwers, nemen in het geval van incidenten de eerste maatregelen en kunnen toeschouwers ook onderwerpen aan een oppervlakkige controle van de kleding en bagage om voorwerpen te detecteren die de veiligheid in het gedrang zouden kunnen brengen.

Stewards staan dus in de vuurlinie wat hen kwetsbaar maakt voor geweld. Met dit wetsvoorstel willen we het aanzetten tot geweld tegenover de stewards, veiligheidsverantwoordelijken en hulpdiensten in het voetbalstadion dan ook verder ontraden. Dit doen we door de minimumstraffen in de voetbalwet te verdubbelen.Wie zich hier niet aan houdt krijgt nu een minimale administratieve geldboete van 1000 euro en een administratief stadionverbod van 2 jaar. De maximumstraffen blijven ongewijzigd: 5000 euro administratieve geldboete en een administratief stadionverbod van 5 jaar.

Ik ben blij dat mijn wetsvoorstel werd goedgekeurd! Samen gaan we voor meer veiligheid in onze voetbalstadions!