Het college van burgemeester en schepenen verleende op 9 november de omgevingsvergunning aan Group GL voor het herinrichten en exploiteren van de site nieuw Brugge aan het station. De verdere ontwikkeling van de site nieuw Brugge omvat o.a. een ondergrondse parking, een kinderdagverblijf, appartementen, erkende assistentiewoningen, kantoren, hotel, klimzaal, RVT, diverse handelsruimten. Daarnaast wordt ook bestaande stationsparking heraangelegd met een groenruimte op het dek en bijkomende publieke ruimte.

Een belangrijk element in heel deze herinrichting is de aanleg van het bovendek op de bestaande parkeergarage (Centrumparking Station) als publiek toegankelijke groene buitenruimte. Het omvormen van het parkeerdek tot een nieuw, groen park zorgt voor een ontspannende, rustige ruimte te midden van de drukte van de stationsomgeving.  Het voorstel om groen te voorzien op meerdere locaties is mee opgenomen in de vergunning en was ook een voorwaarde van de expertencommissie Unesco, die mee betrokken werd, om groen licht te geven voor de site Nieuw Brugge. Door het aanplanten van bomen tussen de bouwplaats en het Unesco werelderfgoed, zal er een coullissenwerking zijn waardoor de zichtbaarheid van de nieuwe gebouwen wordt beperkt.

Om de parkeerplaatsen die verdwijnen op het bovendek te compenseren komt er een ondergrondse parking met ruimte voor 2092 parkeerplaatsen en 756 fietsenstallingen. Door de realisatie van 3 parkeerlagen ondergronds is er een grote publieke parking waarmee voldoende parkeerplaatsen worden voorzien. Daarnaast blijven er ook nog ruim 500 parkeerplaatsen in de bestaande stationsparking ‘P centrum station'. De voorziene verbinding met de bestaande stationsparking blijft behouden.

De nieuwe bouwblokken die worden bijgebouwd zullen een maximum hoogte van 40m hebben. Hiermee wordt de maximale bouwhoogte volgens het BPA niet overschreden en zal er over de gehele site een harmonieus geheel ontstaat.

De bouw van de nieuwe blokken zal gefaseerd verlopen en wordt telkens gekoppeld aan de nodige compensatie van de nodige parkeerplaatsen.

De ruimere visie in het masterplan zal verder uitgewerkt worden in een nieuw RUP waar ik mee bezig ben. Hiermee zal de stad Brugge alvast een visie bieden op hoogbouw in de stationsomgeving.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.