De Brugse sportraad is volledig vernieuwd. Naast een nieuwe voorzitter en secretaris, nieuwe vertegenwoordigers vanuit de erkende sportverenigingen in de Raad van Bestuur, gaat het stedelijk adviesorgaan ook op zoek naar geëngageerde Bruggelingen die mee vorm willen geven aan een nieuw op te richten themacommissie. 

Schepen van Sport Franky Demon (CD&V) legt uit: “Bij aanvang van een nieuwe legislatuur kiest het stedelijk adviesorgaan de sportraad nieuwe vertegenwoordigers om de komende zes jaar op vlak van sportbeleid advies te verlenen aan het stadsbestuur. Uit de verschillende erkende Brugse sport- en ontspanningsclubs werd een nieuwe raad van bestuur verkozen.” 

Franky Moelaert is de nieuwe voorzitter van de stedelijke sportraad. Franky is lid van de Brugse Ijsberenkring en zet zich al jaren in voor de sport in Brugge. Hij is ook een van de drijvende krachten van het openwaterzwemmen in Brugge.  “Ik ben sinds 1982 actief in de Brugse sportraad en was de voorbije 6 jaar actief als ondervoorzitter aan de zijde van Hans Martens” aldus Franky. ‘Wij willen Hans ontzettend bedanken voor zijn geleverde inspanningen’. Franky wordt bijgestaan door secretaris Mario Verhaeghe (duikclub RDT). 

Schepen Franky Demon: “Nieuw voor deze legislatuur is dat er, naast de raad van bestuur met vertegenwoordigers van sportclubs, een themacommissie sport wordt opgericht. Die wordt samengesteld uit sportliefhebbers die niet noodzakelijk deel uitmaken van een sportclub, maar die mee willen denken hoe er meer én beter kan gesport worden in Brugge.”  Specifiek zoekt de sportraad mensen die vanuit hun beroep, hobby of interesse een link hebben met en een bepaalde expertise in sport, en die over een periode van twee jaar een tiental keer willen samenkomen om over een aantal sportonderwerpen te discussiëren om uiteindelijk een onderbouwd advies te geven aan het stadsbestuur.  

‘Met de oprichting van deze nieuwe themacommissie willen we ook de individuele sporter een stem geven en een bredere kijk krijgen op sport. We merken immers dat er steeds meer buiten het gewone clubverband gesport wordt’, zegt voorzitter Franky Moelaert. ‘In deze themacommissie wisselen 10 personen, met een groot hart voor de sport, ideeën uit om meer Bruggelingen aan het sporten te brengen. Verschillende thema’s rond sport komen er aan bod. Iedereen die in de themacommissie zetelt kan ook eigen thema’s aanbrengen, zolang die maar focussen op het algemeen sportbelang.’ 

De nieuwe schepen van sport, Franky Demon, juicht het initiatief toe: “Omdat inspraak en nieuwe ideeën zeer belangrijk zijn voor een stad als Brugge is het goed dat de sportraad een zo brede groep sporters vertegenwoordigt. Ik hoop dat hieruit alvast waardevolle ideeën en aanbevelingen kunnen groeien’.  

De oproep naar kandidaten die in de themacommissie Sport willen zetelen, wordt op woensdag 23 januari gelanceerd. Een professionele jury zal zich, op basis van de motivatie van de kandidaat, uitspreken over de samenstelling van de themacommissie.  Als lid van de themacommissie engageer je je voor een tiental vergaderingen over een periode van twee jaar. Na die periode wordt de werking geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.  

Wie zich wil inzetten voor deze themacommissie en dus bereid is om actief mee te denken over sport in Brugge, kan zich tot 20 februari 2019 kandidaat stellen via deze link: www.brugge.be/themacommissiesport

De nieuwe Raad van Bestuur van de sportraad (vertegenwoordigers erkende sportclubs) bestaat uit Mario Verhaeghe (Rescue and Diving Team) als secretaris-penningmeester en Ingrid Van Hove (FC Ajax Daverlo), Donald De Gruyter (Blue Stars Brugge), Leo Vande Zande Leo (Brugse Metten Wandelclub), Jan Dierick (Brugse Kunstschaatsclub KBSC), Willy Geers (KM De Noordervink), Francine Ackx (Sint Baafschutters), Guy Knop (Koninklijke Schuttersgilde Willem Tell), Glenn Dierickx (Sint-Pieters-Roos), Geert Bailleul (Koninklijke Brugse Schaakkring), Johan Laleman (Brugse Cyclo’s), Filip Somers (Salsa de Brujas), Henk Vanhoutte (Brugse badmintonclub) en Nico Van Quathem (Inline Team Brugge) als raadsleden.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.