In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd een voorstel van resolutie goedgekeurd over de versterking van de spoorwegpolitie. De resolutie vraagt de minister van Binnenlandse Zaken een investeringsplan op te stellen en de samenwerking met lokale politiekorpsen op punt te stellen.

De spoorwegpolitie is een gespecialiseerde dienst binnen de Federale Politie. Terwijl de taken waarvoor ze verantwoordelijk zijn toenamen en complexer werden, namen de personele, budgettaire, materiële en logistieke middelen van de spoorwegpolitie af door besparingen van vorige regeringen. De resolutie vraagt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden daarom om een evaluatie te maken van de personele en budgettaire middelen van de spoorwegpolitie en om op basis daarvan te komen tot een doorwrocht investeringsplan. Ook de samenwerking tussen de spoorwegpolitie en de lokale politiekorpsen moet herbekeken worden.

Samen met collega Jef Van den Bergh steun ik dit intitiatief en amendeerden we hierop, rekening houdend met de talrijke inspanningen die minister Verlinden al levert om de Federale Politie te versterken met bijkomende middelen en mankracht. Zo werkt de minister momenteel reeds aan een hervorming van de omzendbrief die de taakverdeling regelt tussen de lokale politie en de spoorwegpolitie.

 Het is belangrijk dat de spoorwegpolitie zichtbaar en toegankelijk is in de stations. De spoorwegpolitie moet aanspreekbaar zijn en moet snel kunnen ingrijpen waar nodig. Als we willen dat meer mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer, moeten we ervoor zorgen dat ze zich veilig voelen op de trein, in de metro en op het perron. De Spoorwegpolitie speelt daarin een cruciale rol.