De stad organiseert i.s.m. KU Leuven een websurvey om Bruggelingen te bevragen over hun woonwensen. Op die manier willen we vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen. 

Stad Brugge start op 25 oktober een online bevraging over de woonwensen van de Bruggeling.

Een woning vinden in de stad die aan de woonwensen voldoet en daarbij ook nog eens betaalbaar is, verloopt niet altijd gemakkelijk. De stad wenst een zicht te krijgen op de huidige en toekomstige verwachtingen van gezinnen die in Brugge wensen te wonen en laat daarover een studie uitvoeren door onderzoekers van de KU Leuven.

“Wie op zoek is naar een woning in Brugge, of in de voorbije twee jaar in of naar Brugge verhuisde, kan ons nuttige informatie leveren over de voorwaarden die men had of heeft bij de zoektocht. We willen weten welke eventuele obstakels mensen tegenkomen.

De vragenlijst zal op verschillende websites terug te vinden zijn. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De informatie wordt verzameld en verwerkt door de KU Leuven. Uiteraard worden de gegevens enkel gebruikt voor dit onderzoek en in geen geval doorgegeven aan derden. Ook niet aan Stad Brugge. “Wij krijgen enkel de resultaten te zien. Dit moet ons helpen om vraag en aanbod op de woningmarkt beter op elkaar af te stemmen.".

De websurvey kan vanaf 25 oktober ingevuld worden. De link op www.brugge.be blijft 4 weken staan. De rechtstreekse link is: https://hiva.kuleuven.be/lime/woonwensen-Brugge

Er wordt telkens gepeild naar wat mensen wenst(e)n en naar hoe ze nu wonen.

De vragen gaan over de woning zelf en over de buurt.

De Stad wil weten welk soort woning gezinnen willen. Zoekt de Bruggeling naar een ruim of compact appartement, rijhuis of vrijstaande woningen? Hoeveel slaapkamers zijn er nodig? Is er nood aan een kleine of grote (gedeelde) tuin of terras? Hoe ver willen we gaan in nieuwe woonvormen en in het delen van onze woning? Hoeveel mag een huur- of koopwoning kosten?

Ook de omgeving waarin mensen willen wonen vinden we interessant. In welke buurten wordt er gezocht en welke voorzieningen moeten er aanwezig zijn. Wat is bij de aankoop van een woning belangrijk: openbaar vervoer, autostaanplaatsen, scholen, buurtwinkels, cultuur, sport en recreatie? Moet er een park in de buurt zijn? Wil de Bruggeling vooral dicht nabij familie en vrienden wonen?

Wonen ze in hun droomhuis of moesten men de verwachtingen bijstellen?

"Als voldoende mensen deelnemen dan kunnen de resultaten van de enquête ons helpen om ons woonbeleid bij te sturen. Het is dus een belangrijk onderzoek. Meedoen is de boodschap.”