Ik diende een wetsvoorstel in dat de veiligheid in recreatiedomeinen regelt. Hiermee wordt het mogelijk om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen op te leggen aan relschoppers. Mijn wetsvoorstel is gespiegeld aan de voetbalwet die nationale toegangsverboden tot voetbalstadions mogelijk maakt.

Vandaag kan een plaatsverbod reeds opgelegd worden door burgemeesters voor bepaalde delen van hun stad of gemeente en dus ook voor een recreatiedomein op hun grondgebied. Zo’n plaatsverbod kan echter niet leiden tot een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen. Wie dus rel schopt in het ene domein en daar een plaatsverbod krijgt, gaat de dag erna gewoon naar een ander.

Met mijn nieuw wetsvoorstel voorzie ik in een veiligheidswet voor recreatiedomeinen. Er wordt een soortgelijk systeem geïnstalleerd als vandaag al geldt voor voetbalstadions. Er wordt dus voorzien in een definitie van wat ‘recreatiedomeinen’ precies zijn en elk domein wordt verplicht om te voorzien in een ‘huishoudelijk reglement’. Er wordt  in de wet een lijst met gedragingen voorzien die gesanctioneerd kunnen worden (zoals verbaal geweld, onrechtmatig betreden van het domein, gooien of schieten met voorwerpen zonder reden of aanzetten tot slagen en verwondingen) mét bijhorende sancties. Er zijn twee sancties mogelijk: geldboetes of toegangsverboden (of een combinatie van beide). Het toegangsverbod wordt met dit voorstel voortaan nationaal opgelegd. Hiervoor wordt ook voorzien in een informatiestroom over het hele grondgebied vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Omdat bij incidenten in recreatiedomeinen vaak minderjarigen betrokken zijn, wordt voorzien in een toepassing van de wet op minderjarigen vanaf 14 jaar.

De zomer komt er aan en de afgelopen jaren betekende dat ook telkens nieuws over relschoppers in de recreatiedomeinen. De geldende maatregelen zoals toegangsverboden per recreatiedomein volstonden duidelijk niet en zorgden er enkel voor dat de problematiek zich verplaatste. Om hieraan een einde te maken wordt het voortaan mogelijk een nationaal toegangsverbod op te leggen, zoals dat vandaag ook al kan in voetbalstadions.