Het voormalige woonzorgcentrum Sint-Clara in de binnenstad wordt omgevormd tot zorginstelling ‘Ons Huis’. In de zorginstelling zullen waarschijnlijk mensen met een niet-aangeboren hersenletsel verblijven, gezien de grote opvangvraag. Maar ook voor mensen met een mentale beperking zou deze site ideaal zijn. Welke doelgroep precies op de zorgsite zal verblijven, wordt nog onderzocht door ‘Ons Huis’.  Het college van Burgemeester en schepenen gaf alvast de vergunning om de site om te vormen.

De site is gelegen in de Brugse binnenstad en bevindt zich tussen de Sint-Clarastraat, Maagdendal, Hoedenmakerstraat en de Schrijversstraat. Door de centrale ligging is de site dan ook een belangrijke waarde in het Brugse landschap. Respect voor het bouwkundig erfgoed is het belangrijkste uitgangspunt. Het karakter van het gebouw wordt dan ook behouden. De ingrepen zullen het gebouw enkel versterken.

De structuur van het voormalige rust- en verzorgingstehuis leent zich optimaal voor de omvorming naar een nieuwe zorginstelling. Het volledige interieur wordt aangepakt om meer huiselijkheid te creëren. Er wordt ook maximaal ingezet op duurzaamheid en er wordt gestreefd naar een BEN-gebouw (Bijna Energieneutraal).

De structuur van het gebouw blijft grotendeels behouden. Het pand zal na de renovatie over 36 studiokamers en 4 logeerkamers beschikken.  De woonfuncties bevinden zich in de twee zijvleugels van het hoofdgebouw en in Den Erker aan de kant van de Schrijversstraat komt een nieuw dagcentrum. In de aanpalende kleinschaligere gebouwen wordt hoofdzakelijk de administratie ondergebracht. 

Er wordt volop ingezet op dubbel gebruik, alle ateliers werden zo ingericht dat deze zeer polyvalent kunnen gebruikt worden.  De administratieve lokalen en personeelsgebonden functies worden gecentraliseerd aan het uiteinde van de betrokken gang en voorzien van een eigen inkom aan de tuinzijde. 

De tuin achteraan het gebouw zal maximaal als groenzone ingericht worden voorzien van meerdere terrassen en themazones.. Hier kunnen bewoners met groene vingers zich uitleven, maar het kan ook een stille ruimte zijn voor een gesprek  of waar, in het post coronatijdperk, een grote barbecue georganiseerd kan worden.  De inrit via het Maagdendal blijft behouden zodat mensen voor de dagbesteding daar afgezet en opgepikt kunnen worden met busjes.  Met dit project wordt een voormalige zorginstelling opnieuw ingezet om mensen hulp te bieden. De geest van het gebouw zet zich dus verder.