Nieuws

slachtoffers watersnood

De impact van de watersnood die ons land afgelopen juli trof, is ongezien en zal nog jaren voelbaar zijn. Ondertussen is de fase van heropbouw aangebroken. De bevoegdheden liggen op dit vlak hoofdzakelijk bij de gewesten. Toch ben ik ervan overtuigd dat ook het federale niveau hierin niet achter mag blijven.

Ontwerp pandemiewet

Vandaag werd het ontwerp van pandemiewet besproken in de commissie binnenlandse zaken. De hoorzittingen en de beschikking van de rechtbank van Brussel tonen aan dat er nood is aan een pandemiewet