Nieuws

Plaatsing zonnepanelen Historium

Op 6 november gaf het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen bij Historium. Dat het museum, pal in de binnenstad gelegen, zonnepanelen plaatst is een voorbeeld dat het wel degelijk mogelijk is om ook in de binnenstad zonnepanelen te plaatsen. Zelfs op historische gebouwen.

Stad geeft positief advies voor batterijpark in Zeebrugge

Storm NV vraagt een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een batterijpark naast het hoogspanningsstation in Zeebrugge. De stad gaf alvast een positief advies dat in de gemeenteraad van 24 april ter goedkeuring werd voorgelegd. De provincie zal een beslissing nemen over deze vergunning.

zonnepanelen op inventarispanden wordt makkelijker

De stad deed eerder al aanpassingen aan de beleidslijn omtrent zonnepanelen in de historisch waardevolle binnenstad. Zo zijn er al meer mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op de achterste dakvlakken, bijgebouwen en zijdakvlakken dan vroeger het geval was. Nu zet het stadsbestuur hier verder op in door een uniforme beleidsvisie op te maken voor inventarispanden.

Vernieuwde visie biedt meer mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen

Op vandaag, meer dan ooit tevoren, stelt de energiebevoorrading zich centraal in onze samenleving. Niet alleen de torenhoge prijzen spelen hier een rol in, maar ook het sterk toegenomen bewustzijn van de nood aan meer duurzame energie waarbij ieder van ons zijn of haar steentje kan bijdragen. Daarom maakten we een vernieuwde visie inzake de evenwichtsoefening tussen zonnepanelen en ons erfgoed. Het zal voor mensen in de binnenstad, Lissewege en Dudzele iets gemakkelijker worden om zonnepanelen te kunnen plaatsen, alsook voor zonnepanelen op inventarispanden.

Windplan voor Brugge

Het College keurde het ontwerp van een windplan goed. Met dat windplan wordt ingezet op twee terreinen. Enerzijds verankeren we mogelijke locaties voor windturbines in duidelijk afgebakende zones. Zo zorgen we voor rechtszekerheid voor organisaties en bedrijven die initiatief willen nemen om windturbines te plaatsen. Anderzijds dragen we bij aan de ambitie om te evolueren naar een fossielvrije stad waar energie enkel uit hernieuwbare energiebronnen wordt gewonnen.

Meer zonnepanelen mogelijk in Lissewege

Lissewege – het witte dorp – en zijn omgeving heeft een hoge historische waarde en is geliefd bij zijn bewoners en bezoekers om het kleinschalige en authentieke karakter. Het is er aangenaam wonen en heerlijk om er te verblijven, te fietsen en wandelen. We vinden het als stad belangrijk om dat pittoreske beeld van één van onze polderdorpen te bewaren.

Bedrading voor windmolens onder strand Zeebrugge vorm geen bedreiging voor volksgezondheid

Sinds 2008 werden verschillende vergunningen verleend door de Vlaamse Overheid om ondergrondse hoogspanningsleidingen aan te brengen onder het strand van Zeebrugge om de elektrische connectie te maken tussen de windmolenparken op zee en het hoogspanningsnet.

Geen windmolens in Patentestraat in Lissewege

Stad Brugge wordt zoals de meeste steden en gemeenten , zeker in West-Vlaanderen, de meest windrijke provincie, stevig bevraagd om nieuwe windturbines toe te staan. Zo was er ook een aanvraag om windturbines te plaatsen in de Patentestraat. De stad gaf hiervoor eerder al negatief advies. De raad voor vergunningsbetwistingen treed de stad nu bij in dit advies.