Nieuws

Meer aanvragen voor Erfgoedpremies in 2023

Elk jaar ontvangt Stad Brugge tientallen aanvragen voor de toekenning van een erfgoedpremie. De erfgoedpremies zijn opgesplitst in 3 categorieën: de premie ‘kunstige herstelling’, een premie ‘historisch buitenschrijnwerk’ en een premie ‘merkwaardig grafmonument'. De stijging van het aantal aanvragen toont dat mensen willen investeren in ons erfgoed zodat ook toekomstige generaties van onze prachtige woningen kunnen genieten.

Plaatsing zonnepanelen Historium

Op 6 november gaf het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen bij Historium. Dat het museum, pal in de binnenstad gelegen, zonnepanelen plaatst is een voorbeeld dat het wel degelijk mogelijk is om ook in de binnenstad zonnepanelen te plaatsen. Zelfs op historische gebouwen.

Kasteelhoeve Forreist geselecteerd voor Vlaamse Onroerenderfgoedprijs 2023

De hoeve bij kasteel Forreist in Sint-Andries is geselecteerd als een van de drie laureaten van de Vlaamse Onroerenderfgoedprijs 2023. De site in de Doornstraat maakt samen met laureaten uit Leuven en Tervuren kans om de finale winnaar te worden en om de publieksprijs binnen te halen.

Brugge gaat voor erkenning als onroerenderfgoedgemeente

Het schepencollege van Stad Brugge besliste op mijn voorstel om een erkenning als onroerenderfgoedgemeente aan te vragen bij de Vlaamse overheid. Daarmee geeft de stad een duidelijk signaal dat de zorg voor het bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed erg belangrijk is.

Renovatie voormalig provinciaal gouvernementsgebouw op Burg 4 door internationale architect

Het college van burgemeester en schepenen leverde een gunstig stedenbouwkundig attest af voor het verbouwen van het voormalige provinciale gouvernementsgebouw op de Burg. Het gebouw – waar op dit moment kunstenaarsatelier ‘De Tank’ in zit - krijgt een multifunctionele invulling met co-working, co-living en reca-/culturele functies. Het ontwerp is van de internationaal gerenommeerde architect David Chipperfield.  

Restauratie kikkerkamer met subsidie kunstige herstelling

De muurschildering met kikkertaferelen bevindt zich in de voorplaats van een privéwoning in de Goezeputstraat te Brugge. De woning wordt op de site van erfgoed beschreven als het huis ’t Paepegaeijken’ met een 16de eeuwse kern en met 17de eeuwse uitbreiding van een voormalig klooster. In de 19de eeuw werd in de kleine ruimte aan de straatkant een ‘kikkerschildering’ aangebracht door kunstschilder Frans De Wispelaere (1870-1939), die toen eigenaar was van de woning. Deze muurschildering werd nu volledig gerestaureerd.

Voormalig pottenbakkerij ‘Le Hibou’ wordt herbestemd tot unieke woonlocatie

De Steenkaai was voor Wereldoorlog II een heel bedrijvig gebied dat mee de geschiedenis van het toenmalige Brugge bepaalde. Vandaag is er nog steeds een restant van die bedrijvigheid van toen, namelijk een gedeelte van de voormalig pottenbakkerij ‘Le Hibou’ of ‘Den Uil’. Er werd nu een vergunning afgeleverd voor de herbestemming van dit gebouw tot 4 woningen. Daarnaast wordt aan de straatzijde ook een nieuwe meergezinswoning met 6 woonentiteiten gebouwd. Ontwikkelaar Liv+ BVBA zal het volledige project uitvoeren.

Deelplan voor Sint-Gilliskwartier

In 2000 werd de Brugse binnenstad door UNESCO erkend als werelderfgoed als eindpunt van een jarenlange voorbereiding.  Het behoud en beheer van het UNESCO Werelderfgoed Brugge dient gekoppeld te worden aan het ontwikkelen van een globale visie voor het behoud en het beheer van de binnenstad en omliggende bufferzone. In 2012 komt het ‘Managementplan Unesco-zone Brugge’ voor de historische binnenstad met krachtlijnen voor het verder beleid tot stand.
De opmaak van deelplannen voor de wijken in de Brugse binnenstad is een verdere vertaling van de actiepunten geformuleerd in dit Managementplan.

Beheersplan Brugse stadsvesten

Onze Brugse vesten zijn het langste park van Brugge en behoren sinds 2000 tot het unesco werelderfgoed. Sinds 2016 zijn ze ook beschermd stadgezicht. Er werd nu een beheersplan opgemaakt voor de toekomst van onze vesten.

Open Monumentendag 2021

Na een alternatieve versie in 2020 o.w.v. de COVID-19-pandemie, knopen we voor de 33ste editie van Open Monumentendag terug aan met de sterke Brugse traditie om een heel weekend lang te kunnen genieten van een mooi erfgoedaanbod. Brugge blijft daarbij een unicum in Vlaanderen. Uiteraard wordt rekening gehouden met de nog steeds geldende veiligheidsmaatregelen, diverse plekken zijn in de buitenlucht te beleven of worden in kleine groepen bezocht. Open Monumentendag vindt plaats op 11 en 12 september 2021 en stelt enkele unieke locaties open.