Nieuws

Drugsbezit op school lijkt te stabiliseren

In 2022 was de provincie Limburg de trieste koploper voor wat betreft vastgestelde feiten van drugsbezit op school. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij zijn partijgenote minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. In Limburg werden in 2022 in totaal 75 feiten vastgesteld. De andere koplopers zijn de provincies Oost-Vlaanderen (72) en Antwerpen (66).

Blijf bewegen

Stad Brugge en Mintus bieden ook in 2024 een gezamenlijk sport- en beweegaanbod in de buurt. Onder de noemer ‘Blijf Bewegen’ kunnen liefhebbers tijdens weekdagen op verschillende locaties terecht voor een brede waaier aan activiteiten.

Afschaffen mondmaskerplicht lagere school

CD&V heeft gedurende deze coronacrisis steeds bijzondere aandacht gevraagd en gegeven aan onze kinderen en jongeren. Onze Vlaamse minister van Jeugd Benjamin Dalle brak deze week nog als eerste de lans voor de afschaffing van de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar. Onze fractie staat volledig achter die oproep.

Op naar Dwars door Brugge

Brugge telt een gevarieerd aanbod massalopen. Ze zijn geografisch gespreid en ook netjes in tijd verdeeld over het jaar. De recreatieve loper hoeft zich in Brugge dus niet te vervelen. Want nu en dan eens deelnemen aan een wedstrijd is ook voor de recreant een enorme motivator. Het geeft doel en richting aan de wekelijkse trainingsuurtjes. De wedstrijden zelf vormen een climax. In een uiterst positieve en gezellige sfeer leven honderden en zelfs duizenden mensen zich sportief uit.

Brugge Beweegt app

Het Vlaamse sportlandschap is constant in beweging: nieuwe manieren van sport beleven worden geïntroduceerd, innovatieve sport- en bewegingsvormen ontstaan en de manier hoe de sporter hier zelf mee omgaat ondergaat dagelijks een evolutie. Stilstaan is achteruitgaan, zegt het gezegde, dus kijken we naar de toekomst om onze plaats binnen dit alles te bewaren en te zorgen dat we de boot niet missen.