Nieuws

Drugsbezit op school terug naar niveau voor corona

Het aantal geregistreerde feiten van drugsbezit op school blijft in ons land al jaren constant. In 2016 ging het om een totaal aantal van 568 vaststellingen, in 2019 waren er nog altijd 528 vaststellingen. Tijdens de coronajaren daalden de vaststellingen met 44,56% (293 vaststellingen) in 2020 en met 55,87% (233 vaststellingen) in 2021, door de organisatie van afstandsonderwijs, maar in de eerste helft van 2022 werden al evenveel registraties voor drugsbezit op school vastgesteld dan in heel 2021. Oost-Vlaanderen, Limburg een Antwerpen blijven de koplopers. Opvallend is dat de verdachten opnieuw ouder zijn dan enkele jaren geleden. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Aanbod Sport na school pas uitgebreid

Brugge doet het bijzonder goed bij de verkoop van de SNS-passen. De SNS-pas is een sportpas voor alle leerlingen van het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Met deze pas kunnen jongeren gedurende een bepaalde periode na de schooluren deelnemen aan verschillende sportactiviteiten in de stad. De SNS-pas bestaat ondertussen 12 jaar en is een initiatief van Moev en Sport Vlaanderen. Er is al 10 jaar een mooie samenwerking met de Brugse Sportdienst. De SNS-pas blijkt dit schooljaar, nog meer dan andere jaren, een succes.

Stad zet in op jeugdwielrennen

De klok tikt. Nog minder dan vijf maanden en dan vinden van 19 tot en met 22 september op vier dagen tijd zes WK-tijdritten hun weg van Knokke-Heist naar Brugge. In aanloop naar dat WK Wielrennen wil Brugge ook de jeugd betrekken bij deze unieke gebeurtenis.

Voor het eerst meer dan 1.000 plaatsen in Brugse sportkampen

Ook in 2021 willen we kinderen actief aan het werk zetten met een gezonde  mix van sport en spel.  Over heel 2021 kunnen wij verdeeld over de kleuter- (4 tot 6 jaar), omnisport- (7 tot 12 jaar) en tienerkampen (12 tot 16 jaar) over een periode van 14 weken en 8 locaties meer dan 1000 plaatsen aanbieden.

 

Subsidies noodfonds vrije tijd

De coronacrisis treft niet alleen de lokale economie zeer hard, maar ook de cultuur-, jeugd- en sportsector zitten in zwaar weer. Om deze sectoren te ondersteunen en ademruimte te geven, richtte het stadsbestuur in juni het ‘stedelijk noodfonds vrije tijd’ op. De belangrijkste doelstelling van dit noodfonds is het ondersteunen van de relance van de jeugd-,  cultuur- en sportsector. Alle Brugse verenigingen konden hiervoor een subsidieaanvraag indienen die door een jury werd beoordeeld. Het college van burgemeester en schepenen besliste nu welke verenigingen een subiside krijgen.

Stad innoveert met hindernissenloop

Geen traditionele loopcross voor de Brugse scholen dit jaar, maar in het kader van ‘de Vlaamse Loopweek’ organiseert de Stad voor hen deze week wel een hindernissenloop.

Buurtsport on tour trekt naar de deelgemeenten met mobiele rots

In samenwerking met alle trouwe partners pakken we opnieuw uit met Buurtsport. ‘Buurtsport on tour’ om precies te zijn. Als de jongeren niet naar de sport kunnen komen, brengen wij de sport naar de jongeren.

En nog niet weinig ook. Op verschillende momenten in de week komen de enthousiaste buurtsportanimatoren naar buurtpleintjes in Zeebrugge, Sint-Kruis, Sint-Andries, sint Jozef en Sint-Pieters om kinderen, jongeren en volwassenen te laten sporten.

Sportkompas

Sportkompas is een oriëntatietool die kinderen van 8 tot 10 jaar, dus uit het 3e en 4e leerjaar, helpt bij het kiezen van de juiste sport.  Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van beweegoefeningen kan elk kind (en de ouders) leren welke sport best bij hem of haar past.  Door het vinden van de juiste sport wordt beoogd dat kinderen een meer duurzame (bij voorkeur levenslange) band met sport of lichaamsbeweging opbouwen.