Nieuws

Toekomstplan voor de ruimte in onze stad is een feit

Het Beleidsplan Ruimte Brugge - of hét toekomstplan voor de ruimte in onze stad - is zo goed als klaar. Op 4 december besliste het College van Burgemeester en Schepenen om het BRB voor definitieve vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad van december. We staan hiermee aan het eind van een intensief traject, waarin tal van mensen zijn betrokken en geraadpleegd.