Nieuws

Brugse jongeren vertrekken richting Parijs in het kader van de Olympische Spelen

175 kinderen uit vier Brugse lagere scholen vertrokken deze middag richting Parijs voor een bezoek aan het ‘Urban Youth Games-sportdorp’ in Parijs. Dit wordt opgetrokken in het kader van de Olympische Spelen die deze zomer starten op 26 juli 2024. De jongeren zitten in het vijfde en zesde leerjaar. Veertien begeleiders gaan mee. Het gaat om leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van BS De Pannebeke, BS De Smalle, BS Mozaïek en BS De Zonnetuin. Het bezoek aan Parijs vindt plaats op 30 en 31 mei 2024. De organisatie is in handen van de Urban Youth Games.

sportkompas voor lagere scholen

Stad Brugge biedt ook de komende maanden van het schooljaar nog Sportkompas aan voor kinderen uit het basisonderwijs. Sportkompas is een oriëntatietool die kinderen van 8 tot 10 jaar (3e en 4e leerjaar) helpt bij het kiezen van de juiste sport. Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van beweegoefeningen kan elk kind (en de ouders) leren welke sport het beste bij hem of haar past.

Verbouwing en uitbreiding voor Sint-Jozefhumaniora

Het Sint-Jozefhumaniora kreeg een vergunning om de gebouwen in de Noordzandstraat 44-46, ook bekend als Tabigha, te verbouwen. Er komt ook een uitbreiding van de school door de verbouwing van een pand in de Haanstraat 2. De verbouwing is een samenwerking tussen Sint-Jozef Humaniora en Sint-Jozefsinstituut Handel, toerisme en IT. De scholen kunnen zo meer kwalitatieve ruimtes aanbieden aangepast aan het onderwijs van de 21ste eeuw.

Afschaffen mondmaskerplicht lagere school

CD&V heeft gedurende deze coronacrisis steeds bijzondere aandacht gevraagd en gegeven aan onze kinderen en jongeren. Onze Vlaamse minister van Jeugd Benjamin Dalle brak deze week nog als eerste de lans voor de afschaffing van de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar. Onze fractie staat volledig achter die oproep.

samenwerking Stad Brugge en VTI voor naschools gebruik nieuwe sportzaal campus Vaartdijkstraat

Sinds 2017 sluit de Stad heel wat overeenkomsten met scholen om hun schoolsportinfrastructuur naschools open te stellen voor sportgebruik.

Vergunning voor nieuwe school Sint Andreas

Het college van burgemeester en schepenen verleende de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe school voor Sint-Andreas, die momenteel gehuisvest is in de Garenmarkt. De school  verhuist naar een nieuwe schoolsite in de Jakobinessenstraat. Hiervoor worden de gebouwen van het voormalige KTA gesloopt en de beschermde panden op de hoek met de Nieuwe Gentweg gerestaureerd.

Goedkeuring voor project Vives City

Het Schepencollege gaf een vergunning voor de bouw van een multifunctioneel gebouw langs de Xaverianenstraat, op de campus van Vives in Sint-Michiels. Het nieuwbouwproject komt in de plaats van het bestaande appartementsgebouw aan het begin van de Xaverianenstraat. In het project Vives City komen studentenkamers, een conciërgewoning en leslokalen. Ook de omgeving wordt aangepakt.

Masterplan schooldomein Jan Fevijn in Assebroek

Het College ging principieel akkoord met de krijtlijnen uit het masterplan ‘Groene campus tussen wijken’ van de scholensite Jan Fevijn, gesitueerd langs de Daverlostraat 132. Het masterplan omvat een langetermijnvisie en verankert de scholencampus in de ruimere omgeving. Het slopen van enkele gebouwen en een reorganisatie op de campus biedt kansen aan plaatselijke verenigingen en buurtbewoners.