Nieuws

Toekomstplan voor de ruimte in onze stad is een feit

Het Beleidsplan Ruimte Brugge - of hét toekomstplan voor de ruimte in onze stad - is zo goed als klaar. Op 4 december besliste het College van Burgemeester en Schepenen om het BRB voor definitieve vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad van december. We staan hiermee aan het eind van een intensief traject, waarin tal van mensen zijn betrokken en geraadpleegd.

Plaatsing zonnepanelen Historium

Op 6 november gaf het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen bij Historium. Dat het museum, pal in de binnenstad gelegen, zonnepanelen plaatst is een voorbeeld dat het wel degelijk mogelijk is om ook in de binnenstad zonnepanelen te plaatsen. Zelfs op historische gebouwen.

Beleidsplan Ruimte Brugge leidraad voor Brugge van 2050

Het Beleidsplan Ruimte Brugge (BRB) loopt als een trein. Begin vorig jaar pakten we uit met de ‘strategische visie’ of het verhaal over de stad die we in 2050 willen zijn. Vandaag hebben we vijf ‘beleidskaders’ klaar. Daarin stippelen we uit hoe we de strategische keuzes – of het Brugge van 2050 – gaan waarmaken en wat we daarvoor gaan doen. De strategische visie en de vijf beleidskaders vormen samen het ontwerpvoorstel BRB. 

Ontruiming kraakpand Paleizenstraat

De afgelopen maanden werd alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk mensen met recht op opvang weg te halen uit het kraakpand in de Paleizenstraat. Meer dan 750 asielzoekers kregen op die manier al een duurzame opvangplek toegewezen.

Studie toekomstige invulling site Howest

De voormalige rijksnormaalschool, eigendom van HoWest, in de Sint-Jorisstraat is een belangrijk gebouw en een belangrijke site voor de stad. Het is een site met een zeer hoge erfgoedwaarde, strategisch gelegen in het hart van de stad en toegankelijk vanuit verschillende richtingen. HoWest bereidt een verhuis voor en verlaat de site op termijn. De stad zal nu een traject opstarten om een studie uit te schrijven voor de herbestemming van de site.

omgevingsloket is verhuisd

Sinds 9 januari kunnen mensen met vragen over omgevingsvergunningen terecht aan het nieuwe loket in de Oostmeers 17. Dit vormt tegelijkertijd de start van een nieuwe dienstverlening.

Verbouwing en uitbreiding voor Sint-Jozefhumaniora

Het Sint-Jozefhumaniora kreeg een vergunning om de gebouwen in de Noordzandstraat 44-46, ook bekend als Tabigha, te verbouwen. Er komt ook een uitbreiding van de school door de verbouwing van een pand in de Haanstraat 2. De verbouwing is een samenwerking tussen Sint-Jozef Humaniora en Sint-Jozefsinstituut Handel, toerisme en IT. De scholen kunnen zo meer kwalitatieve ruimtes aanbieden aangepast aan het onderwijs van de 21ste eeuw.

Voormalig politiecommissariaat Sint-Pieters wordt gerenoveerd

Het voormalig politiecommissariaat in Sint-Pieters wordt grondig gerenoveerd en krijgt een nieuwe bestemming. Bij de renovatie worden de gevels aan de straatzijde maximaal behouden en er wordt achteraan en palend aan de noordelijke gevel een hedendaagse aanbouw voorzien.  Dit maakt het mogelijk de handels/kantoorruimtes en appartementen zo kwalitatief mogelijk in te richten.

Woonproject Boevrie geeft nieuwe dynamiek aan buurt

De afbraakwerken zijn gestart aan de voormalige VTI-site in de Boeveriestraat. Nu de leerlingen verhuisd zijn naar de nieuwe gebouwen in de Vaartdijkstraat, kan het woonproject 'Boevrie' van start gaan. Het wordt een mooi project dat oud en nieuw met elkaar verbindt.

Stad Brugge wint Openruimtebeker

Brugge krijgt de openruimtebeker van de Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning (VRP). De beker erkent onze inspanningen om de open ruimte ook echt als groene zones te behouden in plaats van alles vol te bouwen.