Nieuws

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

Voorstelling site Veemarkt in Sint-Michiels

In augustus 2019 werd de veemarktactiviteit op de site stopgezet en zorgde het verdwijnen van deze functie voor nieuwe opportuniteiten. Vanuit de stad waren we al langer vragende partij voor een totale reconversie van de site. Want, als we eerlijk zijn, behalve de zondagsmarkt en bij voetbalwedstrijden, als het plein dienst doet als parking, ligt de site er toch verlaten bij.

Opening sociaal woonproject Peterseliestraat

De voormalige militaire site in de Peterseliestraat in het centrum van Brugge werd herbestemd tot een siociaal huisvestingsproject. De site werd volledig opnieuw ingericht met respect voor het bestaande erfgoed. Er werden 28 sociale woningen ondergebracht en 52 appartementen. De tuin staat ook open voor de buurt.

Toekomstplan voor de ruimte in onze stad is een feit

Het Beleidsplan Ruimte Brugge - of hét toekomstplan voor de ruimte in onze stad - is zo goed als klaar. Op 4 december besliste het College van Burgemeester en Schepenen om het BRB voor definitieve vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad van december. We staan hiermee aan het eind van een intensief traject, waarin tal van mensen zijn betrokken en geraadpleegd.

Plaatsing zonnepanelen Historium

Op 6 november gaf het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen bij Historium. Dat het museum, pal in de binnenstad gelegen, zonnepanelen plaatst is een voorbeeld dat het wel degelijk mogelijk is om ook in de binnenstad zonnepanelen te plaatsen. Zelfs op historische gebouwen.

Beleidsplan Ruimte Brugge leidraad voor Brugge van 2050

Het Beleidsplan Ruimte Brugge (BRB) loopt als een trein. Begin vorig jaar pakten we uit met de ‘strategische visie’ of het verhaal over de stad die we in 2050 willen zijn. Vandaag hebben we vijf ‘beleidskaders’ klaar. Daarin stippelen we uit hoe we de strategische keuzes – of het Brugge van 2050 – gaan waarmaken en wat we daarvoor gaan doen. De strategische visie en de vijf beleidskaders vormen samen het ontwerpvoorstel BRB. 

Ontruiming kraakpand Paleizenstraat

De afgelopen maanden werd alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk mensen met recht op opvang weg te halen uit het kraakpand in de Paleizenstraat. Meer dan 750 asielzoekers kregen op die manier al een duurzame opvangplek toegewezen.

Studie toekomstige invulling site Howest

De voormalige rijksnormaalschool, eigendom van HoWest, in de Sint-Jorisstraat is een belangrijk gebouw en een belangrijke site voor de stad. Het is een site met een zeer hoge erfgoedwaarde, strategisch gelegen in het hart van de stad en toegankelijk vanuit verschillende richtingen. HoWest bereidt een verhuis voor en verlaat de site op termijn. De stad zal nu een traject opstarten om een studie uit te schrijven voor de herbestemming van de site.

omgevingsloket is verhuisd

Sinds 9 januari kunnen mensen met vragen over omgevingsvergunningen terecht aan het nieuwe loket in de Oostmeers 17. Dit vormt tegelijkertijd de start van een nieuwe dienstverlening.

Verbouwing en uitbreiding voor Sint-Jozefhumaniora

Het Sint-Jozefhumaniora kreeg een vergunning om de gebouwen in de Noordzandstraat 44-46, ook bekend als Tabigha, te verbouwen. Er komt ook een uitbreiding van de school door de verbouwing van een pand in de Haanstraat 2. De verbouwing is een samenwerking tussen Sint-Jozef Humaniora en Sint-Jozefsinstituut Handel, toerisme en IT. De scholen kunnen zo meer kwalitatieve ruimtes aanbieden aangepast aan het onderwijs van de 21ste eeuw.