Nieuws

Opening sociaal woonproject Peterseliestraat

De voormalige militaire site in de Peterseliestraat in het centrum van Brugge werd herbestemd tot een siociaal huisvestingsproject. De site werd volledig opnieuw ingericht met respect voor het bestaande erfgoed. Er werden 28 sociale woningen ondergebracht en 52 appartementen. De tuin staat ook open voor de buurt.

De Bruggeling blijft ondanks duurdere prijzen (ver)bouwen

De afgelopen jaren waren niet gemakkelijk. We hadden achtereenvolgens de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Deze factoren zorgden ervoor dat de prijzen voor grondstoffen de hoogte inschoten. Ook de woningprijzen en bouwmaterialen kenden een hoge stijging. Toch blijkt uit cijfers van het afgelopen jaar dat de Bruggeling ondanks de duurdere prijzen bleef bouwen en verbouwen.

Woonproject Boevrie geeft nieuwe dynamiek aan buurt

De afbraakwerken zijn gestart aan de voormalige VTI-site in de Boeveriestraat. Nu de leerlingen verhuisd zijn naar de nieuwe gebouwen in de Vaartdijkstraat, kan het woonproject 'Boevrie' van start gaan. Het wordt een mooi project dat oud en nieuw met elkaar verbindt.

Voormalig pottenbakkerij ‘Le Hibou’ wordt herbestemd tot unieke woonlocatie

De Steenkaai was voor Wereldoorlog II een heel bedrijvig gebied dat mee de geschiedenis van het toenmalige Brugge bepaalde. Vandaag is er nog steeds een restant van die bedrijvigheid van toen, namelijk een gedeelte van de voormalig pottenbakkerij ‘Le Hibou’ of ‘Den Uil’. Er werd nu een vergunning afgeleverd voor de herbestemming van dit gebouw tot 4 woningen. Daarnaast wordt aan de straatzijde ook een nieuwe meergezinswoning met 6 woonentiteiten gebouwd. Ontwikkelaar Liv+ BVBA zal het volledige project uitvoeren.

Verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen ouder dan 20 jaar

Sinds 1 januari 2022 moeten verhuurders van huurwoningen ouder dan twintig jaar een conformiteitsattest aanvragen. Dit attest wordt verplicht vanaf de start van het huurcontract.

Herziening opknappremie

Als stadsbestuur vinden we het belangrijk dat elke burger kan wonen in een gezonde en veilige woning met een minimum aan comfort. Naast wooncomfort streven we ook naar duurzaam wonen, met zo weinig mogelijk energiegebruik en zo laag mogelijke energiefacturen. Deze doelstellingen zijn al een uitdaging op zich, maar daarnaast willen we ook nog eens inzetten op betaalbaar wonen. Eén van de middelen om deze doelstellingen te behalen is de opknappremie van de stad. Met de opknappremie ondersteunen we initiatiefnemers voor het verhogen van de kwaliteit van de woning en zorgen we voor een duurzamer woningpatrimonium. Daarom nemen we een aantal nieuwe maatregelen op in het reglement, corrigeren we op sociaal vlak en verhoogden we ook het budget voor de opknappremie. Daarnaast stimuleren we verhuurders ook om te investeren in kwaliteitsvolle woningen op de huurmarkt.

Dagcentrum en cohousingproject op site Regina Coeli

Onlangs nog bleek uit de stadsmonitor dat 94% van de Bruggelingen graag in Brugge woont. Dat heeft voor een groot stuk ook te maken met de tevredenheid over een woning, een plaats waar je je thuis voelt. En dat is waar dit hele project om draait, mensen een warme thuis geven.

nieuwe woningen van Brugse Maatschappij voor Huisvesting in Koolkerke

In de André Goossensstraat te Koolkerke is door de Brugse Maatschappij voor Huisvesting een nieuwe woonwijk gebouwd die nu klaar is voor gebruik. In totaal zijn er 79 woongelegenheden gebouwd. Hiervan zullen er 43 verhuurd en 36 verkocht worden. Een geslaagd project met veel aandacht voor een duurzame invulling van de wijk.

WZC Sint-Clara wordt zorginstelling 'Ons Huis'

Het voormalige woonzorgcentrum Sint-Clara in de binnenstad wordt omgevormd tot zorginstelling ‘Ons Huis’. In de zorginstelling zullen waarschijnlijk mensen met een niet-aangeboren hersenletsel verblijven, gezien de grote opvangvraag. Maar ook voor mensen met een mentale beperking zou deze site ideaal zijn. Welke doelgroep precies op de zorgsite zal verblijven, wordt nog onderzocht door ‘Ons Huis’.  Het college van Burgemeester en schepenen gaf alvast de vergunning om de site om te vormen.

Nieuwe zorgresidentie in Ten Boomgaard

In Ten Boomgaard komt een nieuwe zorgresidentie met 113 erkende assistentiewoningen. De huidige gebouwen die vandaag nog op de site staan, een verpakkingsbedrijf met een bedrijfswoning en 2 vrijstaande eengezinswoningen, zullen gesloopt worden om het nieuwe project mogelijk te maken.  Er wordt ook een ondergrondse parking en welnessfaciliteiten voorzien.