Niemand staat graag stil op de weg. Daarom moet er geïnvesteerd worden in onze wegen!                                                                                                        

Files zorgen voor ergernis, niet alleen bij de pendelaars maar ook bij de bedrijven. De kost van de files worden jaarlijks op 100 miljoen € geraamd.  Daarnaast beknibbelen de files onze levenskwaliteit : luchtkwaliteit en klimaat verbetert er niet door.  Het is niet goed voor onze gezondheid.  Al te vaak gebeuren er ook op steeds weer dezelfde zwarte punten nog teveel ongevallen.

De klimaatdoelstellingen halen zal enkel haalbaar zijn als we goed nadenken hoe we ons in de toekomst gaan verplaatsen.  Het aantal bewegingen met de wagen moet naar beneden.  Dat wil zeggen dat we op zoek moeten naar alternatieven.  Zoals hierboven reeds geschetst is het een taak van de overheid om deze alternatieven te voorzien, zelfs tot in landelijkere gebieden zoals bv de Westhoek. 

Wie de wagen toch gebruikt, moet kunnen rekenen op een betrouwbaar wegennet dat voorziet in de behoeften van haar gebruikers. Extra investeringen zijn daarom noodzakelijk.