Wie z’n woning wilt renoveren moet een duwtje in de rug krijgen. Extra premies of betaalbare energieleningen zijn nodig.                                                                      

Een Belg heft een baksteen in zijn maag.  Maar de nakende betonstop en de verdichting maken dat we voor een grote mentaliteitsswitch staan.  Dat is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.  Gebouwen zorgen voor 1/3e van de Vlaamse broeikasgasemissie.  In het Vlaams klimaatplan staat dat we tegen 2030 48% minder CO2-uitstoot van gebouwen willen tov 2005

  • Het huidig renovatieritme is te laag. We gaan onze renovatieritme moeten verdriedubbelen. CD&V West-Vlaanderen wil het woon- en bedrijfspatrimonium maximaal renoveren. CD&V wil een rollend fonds voor lokale besturen. In de schoot van de provincie wordt aan de gemeenten een kapitaalfonds ter beschikking gesteld. Dit is een rollend fonds waarmee gemeenten grond of woningen kunnen kopen of renoveren en deze tegen een betaalbare prijs voor jonge gezinnen opnieuw op de markt brengen
  • De gemeentelijke energiehuizen zijn cruciale partners. Ze kunnen hun subsidiebeleid via maatregelen (energieleningen of besparingsadvies) afstemmen op deze EPC-databank.
  • De betaalbaarheid blijft een belangrijke factor. Jonge gezinnen die de drive hebben om te renoveren moeten ook financieel ondersteund worden via premies of betaalbare energieleningen om duurzaam te renoveren.  
  • We stellen vast dat de drive tot renovatie in historische stadscentra stilvalt (vb: Oostende). Investeren in oudere gebouwen en toch voldoen aan de nieuwe normen is soms zeer duur. Een bijkomende factor in deze gebouwen is het erfgoed. Een goed vinden tussen de renovatienoden én de erfgoedbelangen is belangrijk willen we leegstand vermijden en renovaties betaalbaar en realistisch houden.